Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Javni poziv za dodjelu potpora za sufinanciranje troškova sudjelovanja poduzetnika sa područja Grada Nove Gradiške na domaćim sajmovima u 2017.

Grad Nova Gradiška objavio je Javni poziv za dodjelu potpora za sufinanciranje troškova sudjelovanja obrtnika i poduzetnika sa područja Grada Nove Gradiške na domaćim sajmovima u 2017. godini.

Predmet ovoga Javnog poziva je prikupljanje Zahtjeva za dodjelu potpora za sudjelovanje obrtnika i poduzetnika na domaćim sajmovima kroz ciljane nastupe na sajmovima u svrhu olakšavanja pristupa domaćem tržištu i ostvarivanja povoljne tržišne pozicije.

Potpora podrazumijeva nepovratna financijska sredstva odobrena iz Proračuna Grada Nove Gradiške za 2017. poduzetnicima i obrtnicima na   područja Grada Nove Gradiške za sufinanciranje troškova sudjelovanja na domaćim sajmovima u 2017.

Korisnici potpore mogu biti obrtnici i poduzetnici sa sjedištem/prebivalištem u Novoj Gradišci, a koji se sukladno Zakonu o poticaju razvoja malog gospodarstva svrstavaju u mikro i male subjekte malog gospodarstva i nosioci OPG-a sa prebivalištem na području Grada.

Zahtjev mogu podnijeti korisnici koji ni po jednoj osnovi nisu dužnici prema Gradu i koji nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava.

Iznos za sufinanciranje troškova sudjelovanja na domaćim sajmovima po korisniku je najviše do 4.000,00 kn. Korisnik može zatražiti sufinanciranje troškova za više sajmova u 2017. ali najviše do iznosa od 4.000,00 kn.

Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali u tekućoj godini za koju se podnosi prijava:
- trošak kotizacije za sudjelovanje na sajmu,
- trošak zakupa izložbenog prostora, uređenje i opremanje štanda,
- uvrštavanje u sajamski katalog i izrada promotivnih materijala.

Zahtjev za dodjelu bespovratne potpore podnosi se putem obrasca „ZAHTJEV za sufinanciranje troškova sudjelovanja na sajmovima“. Uz ispunjeni obrazac obavezno se podnosi i tražena dokumentacija.

Zahtjevi s propisanom dokumentacijom predaju se osobno ili poštom na adresu: Grad Nova Gradiška, Upravni odjel za gospodarstvo, Trg kralja Tomislava 1, s naznakom „Zahtjev za dodjelu potpore – sajmovi“.

Javni poziv je otvoren danom objave na službenoj web stranici Grada i traje do iskorištenja sredstava.

U prilogu puni tekst Javnog poziva te potrebni obrasci.

JAVNIPOZIV-SAJMOVI
OBRAZACSAJMOVI