Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Cehovi

Osnovni oblik strukovnog organiziranja i stručnog rada na razini Udruženja, radi usklađivanja i rješavanja stručnih pitanja gospodarske grane kojoj obrtnik pripada, su cehovi.

Na razini Udruženja djeluje sedam cehova.

Odluku o osnivanju novog ceha na prijedlog Upravnog odbora donosi Skupština. Upravni odbor Udruženja može odlukom osnovati sekcije u okvirima pojedinog ceha, na njegov prijedlog. Organiziranost rada u cehovima i sekcijama je dobrovoljna

Zadaci cehova su da brinu, razmatraju i odlučuju na svojim sjednicama o stručnim pitanjima i ostalim problemima i zadaćama koje se odnose na gospodarsku granu djelatnosti koju ceh zastupa.