Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Stručna služba

Za obavljanje stručnih, administrativnih, pomoćnih i drugih poslova osnovana je Stručna služba Udruženja.

Stručna služba obavlja slijedeće zadatke:
1. prati, proučava i analizira društvena i gospodarska kretanja koja su značajna za obrtništvo i poduzetništvo,
2. priprema informacije , analize, nacrte akata te obavlja i druge poslove nužne za funkcioniranje tijela Udruženja,
3. pruža stručnu i drugu pomoć članovima Udruženja,
4. obavlja i druge stručne administrativne i slične poslove koji proizlaze iz djelokruga rada Udruženja.