Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Opći podaci

Udruženje je izvanstranačka, samostalna, stručno poslovna organizacija obrtnika i trgovaca pojedinaca koji u skladu sa Zakonom o obrtu obavljaju obrt i ostalih članova Udruženja.

Udruženje promiče obrt i obrtništvo, usklađuje, zastupa i predstavlja obrtnike i ostale članove Udruženja i njihove zajedničke interese na području grada Nove Gradiške i općina: Cernik, Davor, Dragalić, Gornji Bogićevci, Nova Kapela, Okučani, Rešetari, Stara Gradiška, Staro Petrovo Selo i Vrbje.

Sjedište Udruženja je u Novoj Gradiški, Ulica slavonskih graničara 20.

Zadaci Udruženja jesu da na svom području: promiče obrt i obrtništvo; daje stručnu pomoć pri osnivanju i poslovanju obrta; usklađuje, zastupa i štiti interese svojih članova pred tijelima jedinica lokalne samouprave; omogući protok svih informacija jedinstvenog komorskog sustava prema svojim članovima, poglavito u svezi sa strukovnim pitanjima te pravima i dužnostima članova; obavlja poslove u području obrazovanja i osposobljavanja za potrebe obrtništva i malog i srednjeg poduzetništva, osobito u razvijanju sustava cjeloživotnog učenja i mobilnosti; organizira strukovni rad kroz cehove, kao i putem odbora, komisija i drugih radnih tijela; raspravlja o svim strukovnim i gospodarskim pitanjima na vlastitu inicijativu ili na poticaj Hrvatske obrtničke komore i Područne obrtničke komore; obavlja i druge zadatke i poslove utvrđene Statutom i općim aktima.

Adresa:

Udruženje obrtnika Nova Gradiška
Ulica slavonskih graničara 20
35400 Nova Gradiška

Tel.,fax: 035/361-763
e-mail: udruzenje-obrtnika-ng@sb.t-com.hr
uo.nova.gradiska@hok.hr

PREDSJEDNIK UDRUŽENJA: Viktorio Brdar
TAJNIK UDRUŽENJA: Tamara Kovačić