Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Predstavite se na 11. Međunarodnom sajmu poduzetništva i obrta GRAPOS EXPO u Gračanici 2020. – izmijenjen datum održavanja

Podsjećamo Vas da Hrvatska obrtnička komora organizira i s 50% troškova standardno uređenog izložbenog prostora sufinancira kolektivan nastup članova HOK-a na 11. Međunarodnom sajmu poduzetništva i obrta GRAPOS EXPO u Gračanici 2020., koji će biti održan u izmijenjenom terminu, od 14. do 17. travnja 2020. godine.

Međunarodni sajam u Gračanici jedna je od najvažnijih sajamskih izložbi u Bosni i Hercegovini s više od 380 izlagača iz 9 država, a procijenjena sajamska posjeta je oko 30.000 posjetitelja, od čega oko 80% specijaliziranih posjetitelja- tvrtki i obrta.

Profil sajma Grapos Expo 2020. obuhvatiti će sljedeće djelatnosti : obradu metala i proizvodnju proizvoda od metala, preradu drva, proizvodnju ambalaže od drva i plastike, preradu plastičnih masa, preradu gume, sektor građevinarstva, proizvodnju opreme za poljoprivredu, šumarstvo, hidrauliku i pneumatiku, izložbu starih i umjetničkih zanata, IT sektor, međunarodne izložbe u organizaciji obrtničkih i gospodarskih komora sa prezentacijom svojih programskih aktivnosti i članova, uz održavanje velikog broja okruglih stolova, prezentacija i poslovnih susreta na samome sajmu.

Osnovne informacije o sajmu:

Naziv sajma: 11. Međunarodni sajam poduzetništva i obrta GRAPOS EXPO 2020.
Adresa sajma: Poslovna zona Fering, 75324 Gračanica, Bosna i Hercegovina
Termin održavanja: 14. - 17.4.2020.
Broj očekivanih izlagača na sajmu 2020.: preko 380 izlagača iz 9 država,
Broj očekivanih posjetioca sajma 2020. : oko 30.000 posjetioca sajma
Izložbeni prostor sajma čine: 6.000 m2 zatvorenog i oko 4.000 m2 otvorenog izložbenog prostora.
Broj akreditiranih predstavnika medija: preko 80 novinara iz BiH i svijeta.

Cijena izlagačkog prostora, uz logistiku nastupa po principu “ključ u ruke”, uz sufinanciranje HOK-a za članove HOK-a od 50% iznosi 60,00 EUR-a po m² + PDV (25%), odnosno ukupno za platiti 75,00 EUR/m² standardno uređenog izložbenog prostora (plativo u HRK).

Puna cijena izlaganja po principu „ključ u ruke” standardno uređenog izložbenog prostora, za poduzetnike koji nisu članovi HOK-a iznosi 120,00 EUR-a po m² + PDV (25%), odnosno ukupno za platiti 150,00 EUR/m² standardno uređenog izložbenog prostora (plativo u HRK).

Minimalna izlagačka površina iznosi 2 m², osim u slučaju vertikalnog panoa na stijeni 1 m².

Hrvatska obrtnička komora organizira nastup po sistemu «ključ u ruke».

Svaki izlagač priprema svoju prezentaciju, uz izložbeni prostor uređen sukladno njegovoj prijavi i potrebama uključujući i: dva natpisa na štandu, reprezentaciju i dežurstvo na štandu, najavu nastupa, transport eksponata, relacija Zagreb – Gračanica – Zagreb i postavu na štandu, kompletnu logistiku potrebnu za kvalitetan sajamski nastup.

Napominjemo da je izlagački prostor HOK-a ograničen i da treba pa je preporuka izlagačima da se prijave što ranije kako bi stručna služba HOK-a mogla osigurati izložbeni prostor i kvalitetno pripremiti nastup na sajmu u Gračanici.

Izlagači u prijavi trebaju dostaviti:

- prijavu – u prijavi obavezno navesti potreban namještaj,
- podatke o robi koja se šalje na sajam,
- izlagač na sajam treba poslati robu koja po vrsti, količini i vrijednosti odgovara robi koju je naveo u obrascu “Podaci za carinu”
ROK PRIJAVE NASTUPA: 25. 02. 2020. ili do popune izložbenog prostora

Dostava prijavnog materijala – u Hrvatsku obrtničku komoru, Ilica 49/II, p.p. 166, 10002 Zagreb, putem telefaksa: 01/48 46 610 ili putem elektroničke pošte: drazen.horvat@hok.hr ili darko.prister@hok.hr

Osiguranje robe / eksponata: izlagačka roba nije osigurana te ukoliko izlagač ima robu veće vrijednosti istu treba osigurati sam. Komora ne snosi troškove eventualno nastalih šteta ili nestanka robe, bilo za vrijeme transporta ili trajanja sajma.

Otprema robe: izlagač će biti pravovremeno obaviješten o predaji robe u skladište te je dužan pridržavati se dobivenih uputa.

Napomena: skrećemo pozornost da izlagači ne mogu nastupiti ukoliko imaju dugovanja prema komorskom sustavu, odnosno nemaju pravo sufinanciranja nastupa od strane HOK-a.

Za dodatne informacije zainteresirani obrtnici i poduzetnici mogu se obratiti u Hrvatsku obrtničku komoru na brojeve telefona: 01/4806 650, Dražen Horvat, e-mail: drazen.horvat@hok.hr i 01/4806 639, Darko Prister, e-mail: darko.prister@hok.hr .

U prilogu:

Prijava izlaganja za 11 Međunarodni sajam poduzetništva i obrta GRAPOS EXPO u Gračanici 2020- članovi HOK-a_nova
Prijava izlaganja za 11 Međunarodni sajam poduzetništva i obrta GRAPOS EXPO u Gračanici 2020_poduzetnici koji nisu članovi HOK-a_nova
Privola za obradu osobnih podataka _ prijava 11 međunarodni sajam poduzetništva i obrta GRAPOS EXPO u Gračanici 2020