Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Poslovni razgovori obrtnika i poduzetnika u Celju

Hrvatska obrtnička komora poziva zainteresirane hrvatske obrtnike da se prijave za sudjelovanje na Poslovnim razgovorima obrtnika i poduzetnika iz država EU te država Jugoistočne Europe, koji će se održati 14. rujna u Celju („Modra dvorana“ Celjskog sajma).

Poslovni razgovori održat će se u okviru 50. Međunarodnog obrtničkog i poduzetničkog sajma u Celju 2017., najvažnijeg sajma malog i srednjeg poduzetništva u regiji.

Organizator poslovnog susreta je Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, a uz hrvatske obrtnike, pozvani su poduzetnici iz Slovenije, Austrije, Italije, Njemačke, Kine, Bosne i Hercegovine i Srbije.

Poslovni razgovori namijenjeni su obrtnicima i poduzetnicima iz djelatnosti proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, obrade metala, prerade plastičnih masa, prerade drva, građevinarstva, logistike i elektro-industrije.

Organizator preuzima troškove organizacije poslovnog susreta (priprema materijala, najam prostora, ručak, ulaznice na sajam Celje za sudionike), dok individualne troškove puta i boravka (hotelskog smještaja) snose sami sudionici.

Organizatori poslovnih razgovora ne naplaćuju sudjelovanje na poslovnim razgovorima prijavljenim poduzetnicima, međutim, želimo posebno napomenuti njihovo upozorenje poduzetnicima koji prijave svoje sudjelovanje, ne otkažu ga do 10.09.2017. godine, a zatim ne dođu na poslovne razgovore, kako će im organizatori naplaćivati 50 EUR-a na ime troškova organizacije razgovora.

Radni jezik na poslovnim susretima je engleski jezik. Zainteresirani poduzetnici prijavu vrše direktno putem Internet stranice poslovnih razgovora u Celju: www.B2Match.eu/slovenia2017   Na navedenoj stranici mogu se vidjeti liste prijavljenih sudionika razgovora, trenutna situaciju rezerviranih kontakata na poslovnim razgovorima te uređivati profil svojeg obrta/tvrtke u listi prijavljenih poduzetnika za poslovne razgovore.

Kao što možete vidjeti iz priloženog Programa razgovora, prvi dio poslovnog skupa u Celju predstavljat će mogućnosti i pravila poslovanja na tržištu Republike Slovenije s osvrtom na suradnju sa tržištem susjedne Republike Austrije, a nakon ručka će biti poslovni razgovori prijavljenih poduzetnika „oči u oči“ na za tu prigodu postavljenim radnim stolovima.

Rok prijave sudjelovanja na razgovorima je do 10. rujna 2017. godine, a u periodu od 21.08. do 11.09.2017. godine prijavljeni poduzetnici će putem gore navedenog Internet portala moći samostalno odabirati sugovornike među prijavljenim poduzetnicima iz drugih država koji su im poslovno interesantni za razgovore te će organizatori, temeljem iskazanog interesa, pripremiti i svakome od sudionika elektronskim putem dostaviti točne satnice i sugovornike na poslovnim razgovorima u Celju.

Za sve dodatne informacije i upite slobodni ste se obratiti gospodinu Draženu Horvatu u Hrvatsku obrtničku komoru na broj telefona 01/48 06 650, elektronskom poštom na adresu: drazen.horvat@hok.hr ili hok@hok.hr.

Iskoristite prigodu, sudjelujte na poslovnim razgovorima s poduzetnicima iz inozemstva uz logističku podršku Hrvatske obrtničke komore i besplatno posjetite 50. Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2017. – najvažniji sajam malog i srednjeg poduzetništva u regiji.

Program poslovnih razgovora obrtnika i poduzetnika u Celju 14092017