Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Natječaj o davanju u zakup poslovnog prostora

Udruženje obrtnika Nova Gradiška raspisalo je Natječaj o davanju u zakup poslovnog prostora putem prikupljanja pisanih ponuda.

Predmet natječaja je poslovni prostor u Ulici slavonskih graničara 20, Nova Gradiška, smješten u prolazu za tržnicu, površine cca 60 m2. Poslovni prostor namijenjen je obavljanju trgovačke, uslužne i druge (tihe) djelatnosti, osim ugostiteljske i proizvodne djelatnosti.

Početna cijena mjesečne zakupnine ………………….     1.600,00 kn (bez PDV-a).

Na natječaj se mogu javiti fizičke osobe koji su državljani Republike Hrvatske te obrtnici i pravne osobe koji su registrirani za obavljanje djelatnosti koju namjeravaju obavljati u poslovnom prostoru.

Poslovni prostor  daje se u zakup na određeno vrijeme na rok od 5 godina u stanju u kakvom se trenutno nalazi (viđeno stanje), a budući zakupnik se obvezuje isti urediti i privesti ugovorenoj namjeni o svom trošku.  Može se ugovoriti produženje roka zakupa.

Pisane ponude  prikupljaju se zaključno sa 15. studenim 2016. godine, a u slučaju da se ne zaprimi niti jedna ponuda do zaključnog datuma natječaja, isti ostaje otvoren do zaprimanja prve pisane ponude.

Poslovni prostor se ne može dati u podzakup.

Sve potrebne informacije kao i dogovor oko termina pregleda poslovnog prostora  mogu se dobiti na  telefon broj 035/ 361-763  ili u uredu Udruženja obrtnika Nova Gradiška, Ulica slavonskih graničara 20, Nova Gradiška.

Cjelokupni tekst Natječaja kao i opće uvjete te sve podatke koje  ponuda za natječaj  mora sadržavati možete pronaći u privitku.

natjecaj-za-poslovni-prostor-2016-godina