Udruženje obrtnika Nova Gradiška

JAVNI POZIV za dodjelu potpora za sufinanciranje kamata i troškova usluga izrade prijava za ESIF zajmove

Temeljem Programa sufinanciranja kamata na kreditne programe Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije  i   troškova usluga izrade prijava poduzetnika  za ESIF zajmove  na  području Grada Nove Gradiške, Grad Nova Gradiška objavio je Javni poziv za dodjelu potpora za sufinanciranje  kamata i troškova usluga izrade Prijava za ESIF zajmove obrtnicima i poduzetnicima na području Grada Nove Gradiške.

Predmet ovoga Javnog poziva je prikupljanje Zahtjeva za dodjelu  bespovratnih potpora male vrijednosti, sukladno Programu sufinanciranja kamata na kreditne programe Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije  i   troškova usluga izrade prijava obrtnika i poduzetnika  za ESIF zajmove  na  području  Grada Nove Gradiške.

Potpore podrazumijevaju nepovratna financijska sredstva odobrena iz Proračuna Grada Nova Gradiška za 2017. godinu.

Korisnici potpore mogu biti  obrtnici i poduzetnici sa sjedištem ili prebivalištem na području Grada, a koji se  temeljem Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva svrstavaju  u  mikro i  male subjekte malog gospodarstva, uključujući i fizičke osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva za  zajam nemaju registrirani vlastiti gospodarski subjekt već planiraju isti osnovati i Ustanove i drugi slični gospodarski subjekti koji obavljaju djelatnosti u cilju stjecanja dobiti.

Od prava na potpore izuzeta su javna poduzeća, trgovačka društva i ustanove kojima su Republika Hrvatska, Grad Nova Gradiška i Brodsko-posavska županija osnivači ili imaju  vlasničke udjele u temeljnom kapitalu.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, Trg kralja Tomislava 1. soba br.62. ili na telefon 366-095.

Tekst Javnog poziva, programa i potrebne obrasce možete pronaći u privitku ili na stranicama Grada Nova Gradiška http://www.novagradiska.hr/javni-poziv-za-dodjelu-potpora-za-sufinanciranje-kamata-i-troskova-usluga-izrade-prijava-za-esif-zajmove-poduzetnicima-na-podrucju-grada-nove-gradiske/

Detalje o ESIF zajmovima možete pronaći na stranicama HAMAG-BICRO-a na linku http://www.hamagbicro.hr/financijski-instrumenti/esifzajmovi/programi/

JAVNI POZIV ESIF ZAJMOVI
OBRAZAC br.1 i 2
PROGRAM ESIF ZAJMOVI