Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Izmjene i dopune Programa poticanja zapošljavanja na području Grada Nove Gradiške u 2018.

Gradonačelnik Grada Nove Gradiške donio je Izmjene i dopune Programa poticanja zapošljavanja na području Grada Nove Gradiške, a na temelju donesenog Programa objavljen je i Javni poziv.

Programom se utvrđuje način i mjerila za poticanje zapošljavanja, pokretanja gospodarske aktivnosti te razvoj poduzetništva i obrtništva na području Grada Nove Gradiške u 2018. godini i to kroz poticanje zapošljavanja nezaposlenih osoba i poticanje osnivanja novih obrta/trgovačkih društava.

Korisnici sredstava po ovom Programu i Javnom pozivu, mogu biti postojeći i novi subjekti malog gospodarstva, koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i čije je sjedište, ili poslovna jedinica, odnosno prebivalište na području Grada, te zapošljavaju nezaposlenu osobu sa područja Grada ili planiraju samozapošljavanje pokretanjem vlastitog posla.

Izmjenama i dopunama Programa omogućeno je svim obrtnicima/poduzetnicima korištenje sredstava po ovom Programu, bez obzira na područje djelatnosti kojom se obrtnik/poduzetnik bavi.

Sredstva poticaja za zapošljavanje nezaposlenih osoba mogu koristiti poduzetnici koji su u 2018. zaposlili ili će zaposliti osobe sa prebivalištem na području Grada, na neodređeno ili određeno vrijeme od najmanje 12 mjeseci, uz uvjet da te osobe nisu bile zaposlene unazad 30 dana od dana zaposlenja.

Korisnici po ovom Programu mogu koristiti poticaj za najviše 5 novozaposlenih osoba po pojedinom podnositelju Zahtjeva.

Sredstvima po ovom Programu sufinancirati će se i pokretanje gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada radi poticanja povećanja broja gospodarskih subjekata i gospodarskih aktivnosti.

Sredstva poticaja za početak obavljanja registrirane djelatnosti mogu koristiti poduzetnici koji nisu u radnom odnosu kod drugih poslodavaca, a koji su u 2018. započeli ili će započeti obavljanje registrirane djelatnosti.

Korisnik sredstava iz ovog Programa /poslodavac podnosi Zahtjev za sredstva Grada Nove Gradiške u roku od 30 dana od dana zaključivanja Ugovora o radu s novozaposlenom osobom uz uvjet da je ugovor o radu zaključen na rok ne kraći od 12 mjeseci, a za pokretanje gospodarske aktivnosti nakon nastalog prihvatljivog troška, te je potrebno priložiti tražene dokumente.

Zahtjevi s propisanom dokumentacijom predaju se osobno ili poštom na adresu: Grad Nova Gradiška, Upravni odjel za gospodarstvo, Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiška, s naznakom „Zahtjev za dodjelu potpore –zapošljavanje“.

Obrazac zahtjeva i obrazac o korištenim potporama male vrijednosti te predmetni Javni poziv mogu se preuzeti na službenoj stranici Grada www.novagradiska.hr. Ostale informacije mogu se zatražiti na broj telefona 366-095.

U privitku se nalaze Program, Izmjene i dopune Programa, Javni poziv te obrazac zahtjeva.

Izmjene i dopune Programa i Javni poziv - poticanje zapošljavanja
OBRASCI- Program poticanja zapošljavanja
Program poticanja zapošljavanja na području grada Nove Gradiške