Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Category Archives: Ceh proizvodnog obrta

Program poticanja zapošljavanja na području Grada Nove Gradiške

Gradonačelnik Grada Nove Gradiške donio je Program poticanja zapošljavanja na području Grada Nove Gradiške, a na temelju donesenog Programa objavljen je i Javni poziv. Programom se utvrđuju način i mjerila za poticanje zapošljavanja, pokretanja gospodarske aktivnosti te razvoj poduzetništva i obrtništva na području Grada Nove Gradiške u 2018. godini. Korisnici sredstava po ovom Programu mogu…
Opširnije

Izborna sjednica Ceha proizvodnog obrta, utorak 12. lipnja 2018. godine

Temeljem Odluke Hrvatske obrtničke komore o raspisivanju i provođenju izbora za tijela jedinstvenog komorskog sustava Hrvatske obrtničke komore za mandatno razdoblje 2018.-2022., te Odluke o kriterijima izbora za provođenje izbora za tijela Udruženja obrtnika Nova Gradiška, izborna sjednica Ceha proizvodnog obrta održati će se u utorak, 12. lipnja 2018. godine u prostorijama Udruženja obrtnika Nova Gradiška, Ulica…
Opširnije

Poslovni razgovori poduzetnika na 85. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu 2018., 16. svibnja 2018. godine

Hrvatska obrtnička komora, temeljem poziva Privredne komore Srbije, poziva zainteresirane hrvatske obrtnike i poduzetnike da se prijave za sudjelovanje na poslovnim razgovorima obrtnika i poduzetnika koji će se održati 16. svibnja 2018. godine za vrijeme trajanja 85. Međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu, paviljon „Master“ Novosadskog sajma. Organizator poslovnog susreta je Privredna komora Srbije, a…
Opširnije

Pravo na povrat naknade kod izvoza/iznosa ambalaže

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom - ZOGO opisano je načelo „onečišćivač plaća” –proizvođač otpada snosi troškove, te je financijski odgovoran za provedbu sanacijskih mjera zbog onečišćenja koju je prouzročio ili bi je mogao prouzročiti. Temeljem ZOGO-a doneseni provedbeni propisi propisuju obveze i način ispunjavanja obveza proizvođača proizvoda, način izračuna i iznos naknade gospodarenja posebnom kategorijom otpada. Ukoliko…
Opširnije

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP“

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je 2. veljače 2018. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP". Predmet Poziva je poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a koji djeluju u identificiranim prihvatljivim djelatnostima poticanjem ulaganja u kapacitete MSP, kroz početna ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica, a svrha je jačanje regionalne…
Opširnije

Pekari, ovjerite knjigu KEUB do kraja 2017. godine

Podsjećamo sve obrtnike proizvođače pekarskih proizvoda na obvezu ovjeravanja knjige KEUB, kako stare za 2017. godinu, tako i nove koju će koristiti u 2018. godini. Obveza ovjere proizlazi iz Pravilnika o proizvodnji brašna i pekarskih proizvoda (u nastavku: Pravilnik) koji je na snazi od 2013. godine. Pravilnikom se propisuju: - minimalne količine brašna koje se mogu…
Opširnije

Radionica „Naknade u sustavu gospodarenja posebnim kategorijama otpada“, Slavonski Brod – 07.12.2017. godine

Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o implementaciji Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. godine iz svibnja ove godine, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost provodi mjere i aktivnosti radi izrade “Analize postojećeg sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada“, a sve sa svrhom uspostave učinkovitijeg sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada. Navedene mjere i aktivnosti uključuju…
Opširnije

Obvezna naplata plastičnih vrećica za nošenje

Objavom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN. 116/2017) započinje najavljivana obveza naplate plastičnih vrećica od 1. siječnja 2019. U prijelaznom periodu, Fond iduće godine planira provesti kampanju za informiranje javnosti i podizanje svijesti o negativnom utjecaju prekomjerne potrošnje plastičnih vrećica za nošenje na okoliš.     Stoga je u cilju smanjenja…
Opširnije

Održan sajam Adriatic Design Expo

U Splitu je od 22. – 25. studenog 2017. godine održan međunarodni sajam namještaja, rasvjete i dizajna Adriatic Design Expo na kojem je izlagao i obrt Admiral – proizvodnja namještaja iz Batrine, vlasnik Tomislav Mulc. Na 12.000 m2 atraktivnog izložbenog prostora predstavljen je cjelokupan spektar proizvoda i usluga: unutarnje uređenje, vanjsko uređenje, hotelski namještaj, opremanje…
Opširnije

Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o provedbi uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva

Ovim se Nacrtom prijedloga zakona o provedbi uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva utvrđuju nadležna tijela, postupanje nadležnih tijela, obveze i odgovornosti uvoznika, gospodarskih subjekata, trgovaca i nadzornih organizacija, stručni i inspekcijski nadzor te prekršajne odredbe za provedbu uredbi Europske unije. Zakonskim aktom će se osigurati uvoz drva i proizvoda proizvedenih…
Opširnije