Udruženje obrtnika Nova Gradiška

JAVNI POZIV za ponudu za davanje u zakup javne površine, sajamskih kućica i štandova za prigodnu prodaju u vrijeme Adventa