Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu stupio na snagu

Navedene izmjene i dopune Zakona neće utjecati na smanjenje stupnja sigurnosti i zaštite zdravlja radnika na mjestu rada kod poslodavca, odnosno neće povećati  rizik od nastanka ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom, a osigurat će određeno administrativno rasterećenje poslodavaca.

Naime, primjena pravila zaštite na radu na  mjestima rada usklađena je sa svim Direktivama Europske Unije na području sigurnosti i  zaštite zdravlja na radu, od kojih naglašavamo:

- Zakonom se ovaj put jasno određuje iznimka obveze provođenja odredbi zaštite na radu za obrtnike koji nemaju zaposlenih radnika niti naučnika.

- U izradi procjene rizika potrebno je dokumentirano navesti sudjelovanje radnika. Navedeno se može dokazati potpisnom listom radnika kao sastavnim dijelom procjene rizika.

- Uređuje se na način usavršavanja stručnjaka zaštite na radu da  se njihova provedba osigura  uz  što manje administrativnih poslova i bez vođenja upravnog  postupka, kao i  jasnije  propisati pojedine obveze, naročito one za čije neprovođenje su  propisane prekršajne mjere , kao što su obveze prijave teške i smrtne ozljede na mjestu rada  kod poslodavca  .

- Provedeno je usklađivanje pojedinih odredaba Zakona sa odredbama Zakona o radu, Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda te propisa iz nadležnosti graditeljstva.

Više na: https://www.zastitanaradu.hr/wp-content/uploads/2018/10/Zakon-o-izmjenama-i-dopunama-Zakona-o-za%C5%A1titi-na-radu.pdf