Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Zahtjevi obrtnika budućoj vlasti – hrvatski obrtnici očekuju odgovore!

Kako bi poboljšali poslovnu klimu u Hrvatskoj i kako bi država stvorila poticajno i konkurentno poduzetničko okruženje te uvjete za rast i razvoj obrtništva i ukupnog gospodarstva, Hrvatska obrtnička komora (HOK) oblikovala je šest glavnih zahtjeva budućoj vlasti.

Hrvatska obrtnička komora poziva sve koji žele participirati u vlasti i stvaranju boljeg gospodarstva te utjecati na budućnost hrvatskog obrtništva da se očituju na ove zahtjeve i dostave svoje pisane komentare i prijedloge u HOK. Nakon parlamentarnih izbora, Hrvatska obrtnička komora očekuje da će se ovi problemi riješiti u partnerskom odnosu nove vlasti i HOK-a.

I. JAČANJE PRAVNOG POLOŽAJA OBRTNIKA

Tražimo:

-        izjednačavanje statusa obrtnika s ostalim sudionicima na tržištu
-        postupanje inspekcijskih službi kroz preventivu i edukaciju prije represije
-        smanjenje administrativnih barijera u poslovanju

II. FLEKSIBILNO RADNO ZAKONODAVSTVO I ZAPOŠLJAVANJE

Tražimo:

-        jednostavnije zapošljavanje za povremene poslove
-        izjednačavanje prava obrtnika s radnicima
-        iskoristiti potencijal Hrvatske obrtničke komore za prekvalifikaciju nezaposlenih

III. STABILNA POREZNA POLITIKA I FINANCIRANJE OBRTA

Tražimo:

-        dosljednu provedbu Zakona o zabrani i sprečavanju obavljanja neregistrirane
djelatnosti
-        poticajne porezne mjere za poslovanje obrtnika
-        lakši pristup kreditima i drugim izvorima financiranja

IV. FINANCIJSKA DISCIPLINA – BOLJA NAPLATA POTRAŽIVANJA

Tražimo:

-        dosljednu primjenu propisanih rokova plaćanja
-        neoporezivi otpis nenaplativih potraživanja
-        uvođenje jamca – platca za obveze prema Državnom proračunu

V. STRUKOVNO OBRAZOVANJE – TEMELJ RAZVOJA

Tražimo:

-        uvođenje dualnog sustava strukovnog obrazovanja
-        odgovornost i suradnju svih dionika u strukovnom obrazovanju
-        promociju i veći značaj strukovnih kvalifikacija te cjeloživotnog obrazovanja

VI. HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA - ZASTUPNICA INTERESA OBRTNIKA

Tražimo:

-          povećati zastupljenost obrtnika u saborskim odborima, u Koordinaciji Vlade RH i u
radnim grupama ministarstava
-          priznavanje Hrvatske obrtničke komore kao poduzetničke potporne institucije