Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Uslugu psihoterapije moguće je pružati kroz obrt

Prije nekoliko dana na snagu je stupio Zakon o djelatnosti psihoterapije koji omogućava obavljanje ove djelatnosti kroz obrt.

Zakon psihoterapiju uređuje kao tretman problema emocionalne prirode psihološkim putem u kojem educirana osoba namjerno uspostavlja profesionalan terapijski odnos i koristi stručne postupke u svrhu uklanjanja, modificiranja ili ublažavanja intenziteta postojećih psihičkih simptoma/poteškoća, u svrhu promjene poremećenih shema ponašanja i poticanje pozitivnog razvoja ličnosti djeteta, adolescenta i odrasle osobe.

Za obavljanje psihoterapijske djelatnosti sada se može osnovati i obrt, a djelatnost mogu obavljati psihoterapeut ili savjetodavni terapeut koji ispunjavaju zakonske uvjete, a temeljem odobrenja za rad koje izdaje Hrvatska komora psihoterapeuta