Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Uputa MZO-a za poslodavce koji provode naukovanje – obratiti se strukovnim školama

Od najava popuštanja epidemioloških mjera za zaštitu od virusa COVID19 Hrvatska obrtnička komora svakodnevno zaprima velik broj upita licenciranih obrta i pravnih osoba te roditelja učenika u vezi nastavka provedbe naukovanja u obrazovanju za vezane obrte. Posebnu zabrinutost izražavaju roditelji učenika u završnim razredima kao i obrtnici koji ih poučavaju. Slijedom toga u travnju i svibnju uputili smo nekoliko dopisa Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

U dopisima upućenim 18. i 20. svibnja 2020., Hrvatska obrtnička komora tražila je sljedeće informacije:

  • koliki ukupni minimalni broj sati naukovanja moraju odraditi učenici završnih (trećih) razreda te kako će se odrađivati potencijalni manjak sati
  • u slučaju da je škola odlučila da učenici neće polaziti naukovanje - hoće li obrtnici/pravne osobe dobiti obavijest od škole da se ostatak naukovanja organizira na drugačiji način
  • u slučaju da obrt/pravna osoba zbog ograničenosti prostora ne može osigurati propisane epidemiološke mjere - hoće li se i na koji način će se organizirati naukovanje za te učenike
  • u slučaju da roditelji učenika ili sam učenik ne želi pohađati naukovanje ili ga ne može pohađati zbog zdravstvenog stanja - hoće li obrtnici/pravne osobe dobiti obavijest od škole o načinu organiziranju ostatka naukovanja za te učenike

Prema uputi dobivenoj od Ministarstva znanosti i obrazovanja 21. svibnja 2020., broj sati naukovanja potrebno je realizirati prema nastavnom planu i programu, zakonskim propisima (Zakon o odgoju i obrazovanju, Zakon o strukovnom obrazovanju, Odluka o početku i završetku nastavne godine), ugovoru o naukovanju, godišnjem planu i programu rada školske ustanove i uputama HZJZ-a. Daljnju uputu i informacije Ministarstva navodimo u cijelosti:

Upućujemo Vas kako je ovo ministarstvo uputilo strukovne škole da u trenutku organizacije nastave na daljinu zbog sprečavanja širenja bolesti COVID-19, naglasak trebaju staviti na usvajanje znanja i vještina u okviru općeobrazovnih predmeta te strukovnih modula i predmeta koji se izvode u školi kako bi na najbolji mogući način prilagodili raspored te u trenutku promjene uvjeta rada, prema procjeni Nacionalnog stožera civilne zaštite i Odluci Vlade RH, omogućili učenicima neometanu provedbu ostalih propisanih nastavnih sadržaja prema modelu koji će tada školi i poslodavcima najviše odgovarati.

U slučaju da poslodavac zbog specifičnih okolnosti neće biti u mogućnosti u potpunosti ostvariti sve sadržaje utvrđene ugovorom o naukovanju i/ili osigurati učenicima uvjeta rada u skladu s uputama HZJZ-a, zatražit će pomoć strukovne škole.

Strukovne škole koje neće biti u mogućnosti realizirati propisano nastavu prema utvrđenim rokovima, zatražit će odstupanje od predviđenih rokova, o čemu odlučuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja na zahtjev škole i nadležnog upravnog dijela.

Prema navedenim informacijama Ministarstva znanosti i obrazovanja, obrte i pravne osobe koji provode naukovanje te se suočavaju s poteškoćama u trenutnoj situaciji, upućujemo da se obrate strukovnim školama koje učenici polaze.

IZVOR: Hrvatska obrtnička komora