Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Ukinut PDV na donacije hrane

Izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost koji je objavljen u Narodnim novinama 130/2015 omogućeno je doniranje hrane bez plaćanja PDV-a, a stupio je  na snagu 8. prosinca 2015.

Ovim je izmjenama prethodilo donošenje Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje od strane Ministarstva poljoprivrede objavljenog u Narodnim novinama 119/2015, a koji je stupio na snagu 1. studenoga. Sada se, dakle, porezno priznatim manjkom smatraju sve isporuke hrane bez naknade (donacije) koje porezni obveznik obavlja u svrhu sprječavanja njenog uništavanja, zaštite okoliša i pomoći krajnjim primateljima, isključivo neprofitnim pravnim osobama registriranim kao posrednici koji sudjeluju u lancu doniranja hrane. Dozvoljena vrijednost donirane hrane koja se oslobađa PDV-a iznosi do 2% prihoda ili primitaka poreznog obveznika u prethodnoj godini. Za obračun vrijednosti isporuka koje se smatraju porezno priznatim manjkom uzima se nabavna vrijednost takve hrane (bez PDV-a). Porezni obveznici donatori koji nisu poslovali u prethodnoj godini obvezni su posljednjem razdoblju oporezivanja tekuće godine izvršiti ispravak ako su prešli 2% prihoda te godine. Oslobođenje od plaćanja PDV-a ne može biti priznato donatoru ako je doniranu hranu nabavio unutar tri mjeseca prije isteka otpisnog roka. Navedeno se ne primjenjuje na dobra čiji je rok trajanja manji od tri mjeseca.  U slučaju elementarnih nepogoda priznavati će se i isporuke hrane donirane krajnjim primateljima bez posrednika. Porezni obveznici isporučitelji donirane hrane dužni su dostaviti Poreznoj upravi u elektroničkom obliku podatke o donaciji do 20-og dana u mjesecu koji slijedi obračunsko razdoblje (mjesečno ili tromjesečno). Podaci o doniranim isporukama upisuju se u Obrazac DONH – Izvješće o obavljenim donacijama hrane koji je sastavni dio Pravilnika. Posrednici u donacijama obvezni su isporučiteljima dati izjavu da primljenu hranu neće koristiti u komercijalne svrhe, nego će ju donirati krajnjim primateljima.

Važnost donošenja zakonskog okvira za doniranje hrane i potrebe oslobađanja donacija PDV-a, prepoznala je i Hrvatska obrtnička komora, koja je s inicijativom „Oslobodimo donacije hrane PDV-a“ i u suradnji s Europskim gospodarsko-socijalnim odborom (EGSO) 19. lipnja ove godine organizirala stručni okrugli stol „Europski modeli doniranja hrane - iskustva i perspektive za Hrvatsku”.

Prema podacima iznesenim na okruglom stolu, u Hrvatskoj se godišnje baca oko 400 tisuća tona hrane, a desetine tisuća ljudi je gladno. A sve zbog, kako je rečeno, apsurdnih propisa da se na donacije plaća PDV od 25 posto.

- Problem doniranja hrane nije samo socijalni i humanitarni problem, već problem zdravstvene ispravnosti hrane, higijenskih standarda i zaštite potrošača. Ova odredba uvelike će olakšati poslovanje našim trgovcima, ugostiteljima, pekarima, slastičarima i drugim objektima koji posluju s hranom. Obrtnici su humanitarci, žele hranu koja je pred istekom roka, a još ima uporabnu vrijednost, donirati onima kojima je to najpotrebnije. Također, za obrtnike kao mikropoduzetnike ova odredba značit će i dodatno financijsko rasterećenje - istaknula je na okruglom stolu glavna tajnica Hrvatske obrtničke komore Violeta Jelić.

Prvi korak u rješavanju ovog problema bilo je donošenje Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje, a drugi korak porezno rasterećenje doniranja hrane, što je omogućeno ovim izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.