Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Tribina i predstvljanje brošure- projekt “OBRTNIK”

Pozivamo sve naše članove na tribinu i predstavljanje brošure projekta „OBRTNIK“

Tribina će se održati, 12.12.2022. godine (ponedjeljak) u 18.00 sati u prostorijama Udruženja obrtnika Nova Gradiška, Ulica slavonskih graničara 20, Nova Gradiška.

Na tribini će se predstaviti brošura koja je izrađena kao output provedenih aktivnosti „LEAD“ s fokusom na temu Leadershipa ( vođenje i upravljanje) i prevencije sindroma sagorijevanja („Burn out“) na radnom mjestu – zaštita mentalnog zdravlja obrtnika te će se održati diskusija sa sudionicima tribine.

Tribina je i završna aktivnost projekta "OBRTNIK" stoga će na kraju voditeljica projekta, Tamara Kovačić, predstaviti rezultate koji su ostvareni provedbom projekta.

Tribinu će voditi Marina Bujas, mag. soc. and paed., koja je i autor brošure.

Tribina je projektna aktivnost projekta „OBRTNIK“, koji Udruženje obrtnika Nova Gradiška provodi u 2022. godini.

Projekt se sufinancira u visini od 90% sredstvima Brodsko-posavske županije, koja su odobrena u okviru Javnog poziva za financiranje projekata/programa Obrtničke komore Brodsko-posavske županije i Udruženja obrtnika na području Brodsko-posavske županije u 2022. godini. Ukupna vrijednost projekta je 59.953,00 kn. Projekt obrtnicima omogućava podizanje konkurentnosti i stjecanje novih kompetencija kroz rad na osobnim vještina komunikacije i podnošenja stresa te sudjelovanje na predavanja o aktualnoj tematici iz obrtništva u Novoj Gradiški.

Sve aktivnosti projekta "OBRTNIK" su potpuno besplatne za članove Udruženja obrtnika Nova Gradiška, a najave za aktivnosti će biti javno objavljene putem web stranice, društvenih mreža te medija.

Za sve informacije oko projekta obratite se na uo.nova.gradiska@hok.hr