Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Sve više obrtnika i potrošača odlučuje se na alternativno rješavanje sporova

U jednom danu pred Sudom časti HOK-a sklopljene četiri nagodbe

Sud časti od svog osnutka ima značajnu ulogu u zaštiti ugleda hrvatskog obrta, kako u odnosu na potrošače, tako i na druge poslovne subjekte.

Već više od dva desetljeća Sud časti uspješno rješava potrošačke sporove između obrtnika i potrošača, tj. kupaca njihovih proizvoda ili usluga. Cilj postupka je sklapanje nagodbe između stranaka pri čemu je uspješnost istog zabilježena u više od 45% svih predmeta.

Postupak pred Sudom časti za stranke je besplatan, osim troškova vještačenja, ako je ono potrebno. Trajanje postupka ovisi o složenosti spora, o odazivu stranaka na pozive suda, a u prosjeku traje manje od 90 dana.

Zbog jednostavnosti, brzine i transparentnosti procesa, sve više obrtnika i potrošača odlučuje se za izvansudsko rješavanje sporova.

Tako su u jednom danu u prethodnom postupku mirenja pred Sudom časti Hrvatske obrtničke komore sklopljene četiri nagodbe u četiri predmeta: jedna za stolarske radove, druga za kupovinu obuće, treća za usluge kontrole i čišćenja dimnjaka te četvrta vezana uz savjetodavne usluge.

Više o Sudu časti HOK-a pogledajte na Sud časti.

Izvor: HOK