Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Seminar “Završni obračun i nove obveze obrtnika od 1.1.2016.”

U organizaciji Hrvatske obrtničke komore održat će se seminari u Zagrebu, Varaždinu, Splitu, Osijeku i u Rijeci na temu „Završni obračun i nove obveze obrtnika od 1.1.2016.".

Seminar za obrtnike iz Obrtničke komore Osječko-baranjske županije, Obrtničke komore Vukovarsko-srijemske županije, Obrtničke komore Požeško-slavonske županije i Obrtničke komore Brodsko-posavske županije održati će se u:

Osijeku, velika dvorana HGK-ŽK Osijek, Europske avenije 13, u četvrtak, 11.02.2016. godine, od 10,00-14,00 sati.

Prijave za seminar molimo dostaviti putem e-pošte na: Tajništvo Obrtničke komore Osječko-baranjske županije ok.osijek@hok.hr (tel: 031 310 160).

Seminar je besplatan za sve obrtnike.

Program seminara:

 • Primitci i izdaci – iskazivanje – porezno priznati i porezno nepriznati
 • Godišnji popis – inventura (utvrđivanje viškova i manjkova)
 • Obračun amortizacije te iskazivanje dugotrajne imovine na novom obrascu DI
 • Zaključivanje poslovnih knjiga
 • Novi obrazac P-PPI
 • Obračun članarina – TZ i spomenička renta; komorski doprinos NOVI OBRAZAC, naknada za šume
 • NOVI OBRAZAC DOH za 2015. – da li koristite sve olakšice koje Vam pripadaju?
 • Nove osnovice za doprinose u 2016. - način utvrđivanja obveze, plaćanje i novosti u vezi predaje JOPPD-a (obrtnici utvrđuju sami obvezu za plaćanje doprinosa u 2016.)
 • Novosti u propisima o dohotku u 2016. (službeni put, terenski dodatak i dr.) i novosti u vezi JOPPD obrasca
 • Izrada 12. PDV obrasca za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine
 • Pitanja i odgovori