Udruženje obrtnika Nova Gradiška

(Samo)zapošljavanje osoba s invaliditetom

Poslodavci koji zapošljavaju osobe s invaliditetom, kao i osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju mogu ostvariti niz poticaja koje osigurava Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Veliki broj poslodavaca upoznat je sa zakonskom obvezom zapošljavanja osoba s invaliditetom – tzv. kvotom, ali mali broj njih zna na koji način mogu dodatno doprinijeti zajednici i pri tom uštedjeti ili čak i dobiti novčanu nagradu!

Naime, svi poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika obveznici su kvote, odnosno zapošljavanja određenog broja osoba s invaliditetom. Broj osoba s invaliditetom koje je poslodavac dužan zaposliti izračunava se po stopi od tri posto od ukupnog broja zaposlenih, zaokruženo na najbliži cijeli broj. Tako npr. obrtnik koji zapošljava 24 radnika dužan je zaposliti 24*3% =0,72 – zaokruženo na prvi cijeli broj – 1 (jednu) osobu s invaliditetom.

Međutim, poslodavci kvotu mogu ispuniti i na zamjenski način:

* primanjem na praksu učenika s teškoćama u razvoju ili studenata s invaliditetom
* primanjem na praksu rehabilitanata u sklopu profesionalne rehabilitacije
* sklapanjem ugovora obavljanju studentskog posla sa studentom s invaliditetom
* primanjem osoba s invaliditetom na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
* sklapanjem ugovora o poslovnoj suradnji s osobom s invaliditetom koja se samozapošljava
* sklapanjem ugovora o poslovnoj suradnji sa zaštitnim i integrativnim radionicama, kao i s trgovačkim društvima, zadrugama i udrugama u kojima više od polovice radnika čine osobe s invaliditetom
* stipendiranjem redovnog školovanja osoba s invaliditetom.

Ukoliko ste npr. poslodavac koji ima obvezu zaposliti jednu osobu s invaliditetom, a to niste učinili, potrebno je na nivou 2019. godine uplatiti 13.500,00 kn naknade u državni proračun. ALI AKO STE sklopili ugovor o poslovnoj suradnji sa obrtnikom koji je osoba s invaliditetom te iznos tog godišnjeg ugovora iznosi najmanje 13.500,01 kn (uvećano za PDV, ako je obrtnik u sustavu PDV-a), tada NISTE U OBVEZI uplaćivati i naknadu u državni proračun. Jednako tako, ako imate ugovor o poslovnoj suradnji sa obrtom gdje vlasnik nije osoba s invaliditetom, ali zapošljava više od polovice radnika osobe s invaliditetom, taj ugovor također zamjenjuje vašu obvezu plaćanja naknade.

Imate obvezu zapošljavanja dvije osobe s invaliditetom npr.? Tada ste dužni uplatiti na godišnjem nivou za 2019. godinu 27.000,00 kn naknada u državni proračun. Ali, ako imate ugovor o poslovnoj suradnji sa obrtnikom koji je ujedno i osoba s invaliditetom te iznos tog godišnjeg ugovora iznosi najmanje 27.000,01 kn (uvećano za PDV, ako je obrtnik u sustavu PDV-a), tada NISTE U OBVEZI uplaćivati naknadu za dvije osobe jer vam ugovor „mijenja“ vašu obvezu plaćanja naknade za obje osobe. Ili, imate osobu s invaliditetom na studentskom ugovoru? Godišnja naknada u visini 13.500,00 kn „zamijenjuje“ vašu obvezu plaćanja naknade za jednu osobu.

Imate li, npr. broj radnika manji od 20? Dakle, nemate obvezu zapošljavanja osobe s invaliditetom. Ali ipak ste zaposlili takvu osobu? IMATE PRAVO NA NAGRADU!!! Prijavite se i mjesečno ćete dobivati 1.125,00 kn nagrade za cijelo vrijeme zapošljavanja osobe s invaliditetom! Možda ste koristili poticaj sa zavoda za zapošljavanje? Ne smeta! I dalje imate pravo na nagradu.

Kako smo već i napomenuli, poslodavci koji ne ispune kvotu niti zapošljavanjem osoba s invaliditetom niti na zamjenski način, u obvezi su plaćati novčanu naknadu.

Naknada se obračunava i uplaćuje u visini 30% minimalne prosječne plaće mjesečno, za svaku osobu koju su poslodavci bili dužni zaposliti. Za 2019. godinu to je iznos u visini 1.125,00 kn (3.750,00 * 30%) mjesečno.

Primjer obračuna izgleda ovako: za npr. mjesec ožujak, ukoliko ste imali više od 20 radnika NA ZADNJI DAN MJESECA ožujka (bez obzira da li je dio radnika na porodiljnom npr.) taj broj radnika množite sa 3% i zaokružujete na prvi cijeli broj. Ukoliko ste imali 37 radnika, tada bi izračun izgledao ovako: 37*3% = 1,11, dakle potrebno je imati zaposleno jednu osobu s invaliditetom. Ukoliko nemate zaposlenu jednu osobu sa invaliditetom, niti iskorištenu ijednu gore navedenu zamjensku mogućnost, tada ste u obvezi izvršiti uplatu u visini 1.125,00 kn u državni proračun za mjesec ožujak u našem primjeru.

Način uplate novčane naknade koju poslodavci plaćaju zbog neispunjenja kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom je propisan i naknada se uplaćuje na uplatni račun HR1210010051863000160, model HR68, poziv na broj 5118-OIB POSLODAVCA. Uplaćuje se do zadnjeg dana mjeseca za mjesec koji je prethodio obračunu. (npr. za mjesec ožujak, naknada dospijeva sa 30. travnjem).

U slučaju da želite zaposliti osobu s invaliditetom, tada je moguće koristiti poticaje pri zapošljavanju koji uključuju sljedeće mjere - subvenciju plaće, sufinanciranje troškova obrazovanja, sufinanciranje troškova prilagodbe mjesta rada, sufinanciranje troškova prilagodbe uvjeta rada, naknadu u visini uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, sufinanciranje troškova stručne podrške te posebna sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kao i potporu za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom

Više o poticajima za zapošljavanje osoba s invaliditetom pročitajte na stranicama Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

IZVOR: www.hok.hr