Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Rodiljne i roditeljske potpore samozaposlenih roditelja

Zaštita materinstva, njega novorođenog djeteta i njegovo podizanje, kao i usklađenje obiteljskog i poslovnog života, svrha su Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama.

Izmjenama i dopunama ovog Zakona, od 1. srpnja povećana su materijalna prava korisnika novčanih potpora za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta, s ciljem pružanja kvalitetnije potpore obiteljima s novorođenom djecom.

Samozaposleni roditelj je roditelj koji na temelju samozapošljavanja ima priznat status osiguranika iz obveznoga zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, što obuhvaća i osobe koje obavljaju djelatnost obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti.

Rodiljni dopust

Samozaposlena trudnica, odnosno samozaposlena majka za vrijeme trudnoće, poroda i njege novorođenog djeteta, ima pravo na rodiljni dopust u trajanju od 28 dana prije dana očekivanog poroda do navršenih 6 mjeseci života djeteta.

Rodiljni dopust sastoji se od obveznog i dodatnog rodiljnog dopusta:

  • Obvezni rodiljni dopust koristi se u neprekidnom trajanju od 98 dana, od kojih 28 dana prije dana očekivanog poroda te 70 dana nakon rođenja djeteta.
  • Nakon proteka obveznog rodiljnog dopusta samozaposlena majka ima pravo na dodatni rodiljni dopust do navršenih 6 mjeseci života djeteta, koji može svojom pisanom izjavom prenijeti na oca djeteta, uz njegovu suglasnost, u cijelosti ili u vremenski ograničenom trajanju. Dodatni rodiljni dopust samozaposlena majka može koristiti i kao pravo na rad s polovicom punog radnog vremena. Nakon navršenih 6 mjeseci života djeteta samozaposlena majka ima pravo koristiti rad s polovicom radnog vremena u onolikom trajanju u kolikom je to pravo koristila do navršenih 6 mjeseci života djeteta, a najduže do navršenih 9 mjeseci života djeteta.

Za vrijeme korištenja prava na rodiljni dopust ili prava na rad s polovicom punog radnog vremena, samozaposleni roditelj ima pravo na naknadu plaće u iznosu 100% od osnovice za naknadu plaće.

Za obrtnike, osnovicu za naknadu plaće čini mjesečna osnovica za obvezna osiguranja (u 2017. godini: za „dohodaše“ 5.030,35 kn , za „paušaliste“ 3.095,60 kn i za „dobitaše“ 8.512,90 kn) posljednjih 6 mjeseci umanjena za obvezne doprinose, poreze i prireze.

Roditeljski dopust

Samozaposleni roditelj nakon navršenih 6 mjeseci života djeteta ili nakon proteka vremena korištenja prava na rad s polovicom punog radnog vremena, ima pravo na roditeljski dopust i to u trajanju 8 mjeseci za prvo i drugo rođeno dijete, te 30 mjeseci za rođene blizance, treće i svako sljedeće dijete. Roditeljski dopust roditelj može koristiti do osme godine života djeteta, ono je osobno pravo oba zaposlena ili samozaposlena roditelja i koriste ga u jednakom dijelu (svaki u trajanju od 4 ili 15 mjeseci). Ako roditeljski dopust za prvo i drugo rođeno dijete koristi samo jedan roditelj, dopust traje 6 mjeseci.

Za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta samozaposleni roditelji imaju pravo na novčanu naknadu u iznosu od 100% osnovice za naknadu plaće, do maksimalno 120% proračunske osnovice mjesečno, odnosno do 3.991,20 kuna mjesečno (proračunska osnovicaza 2017. iznosi 3.326,00 kuna).

Samozaposleni roditelji koji koriste pravo na roditeljski dopust za rođene blizance, treće i svako sljedeće dijete od 6. mjeseca odnosno 8. mjeseca roditeljskog dopusta, tj. u preostalom dijelu roditeljskog dopusta do 30 mjeseci, imaju pravo na novčanu naknadu u visini od 70% proračunske osnovice, tako da naknada iznosi 2.328,20 kuna mjesečno.

Samozaposleni roditelj može pravo na roditeljski dopust koristiti i kao pravo na rad s polovicom punog radnog vremena u dvostrukom trajanju neiskorištenoga roditeljskog dopusta, a za to vrijeme ima pravo na naknadu u iznosu 70% proračunske osnovice mjesečno, odnosno 2.328,20 kuna.

Pravo na novčanu naknadu koja iznosi 70% proračunske osnovice, odnosno 2.328,20 kuna mjesečno imaju i samozaposleni roditelji:
- za rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta do navršene 3. godine djetetova života;
- za vrijeme korištenja dopusta radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju do navršene 8. godine djetetova života;
- samozaposleni roditelji koji ne ispunjavaju zakonom propisani uvjet staža osiguranja u trajanju od najmanje 12 mjeseci neprekidno ili 18 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine za vrijeme korištenja propisanih prava.

Za slučaj smrti djeteta prije proteka rodiljnog ili roditeljskog dopusta, samozaposlena majka ima pravo na dopust još 3 mjeseca uz novčanu naknadu u iznosu 100% osnovice za naknadu plaće, a maksimalno do 120% proračunske osnovice, odnosno 3.991,20 kuna mjesečno. U slučaju mrtvorođenog djeteta ili u slučaju smrti djeteta za vrijeme rodiljnog dopusta naknada iznosi 100% osnovice za naknadu plaće, bez određenog maksimalnog iznosa.

Samozaposleni, zdravstveno osigurani roditelj, ima pravo i na jednokratnu novčanu potporu za novorođeno dijete u iznosu 2.328,20 kuna, uz uvjet da je hrvatski državljanin s prebivalištem ili stranac sa stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj, u neprekidnom trajanju od najmanje 12 mjeseci.