Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Radionice na temu Sustava gospodarenja otpadnom ambalažom

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o implementaciji "Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.- 2022. godine" iz svibnja ove godine, započeo je provedbu mjera i aktivnost radi izrade “Analize postojećeg sustava gospodarenja otpadnom ambalažom“.

Aktivnosti će se provoditi u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom i Hrvatskom obrtničkom komorom, sa svrhom uspostave učinkovitijeg sustava gospodarenja otpadnom ambalažom u Republici Hrvatskoj. Fond je pokrenuo i akcijski plan  na nacionalnoj razini edukacije i identifikacije svih obveznika plaćanja naknada gospodarenja posebnim kategorijama. Cilj je smanjenje jediničnih naknada gospodarenja posebnim kategorijama otpada i uspostave učinkovitijih i pravednijih sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada u narednom razdoblju.

Provedba obveza iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022.:

- informiranje članstva o provedbi i implementaciji Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022.
- potpis Sporazuma suradnje FZOiEU, HGK i HOK
- uključivanje HGK i HOK u izradu Analize postojećeg sustava gospodarenja otpadnom ambalažom
- organizacija HGK-HOK seminara sredinom prosinca 2017. za djelatnike HGK i HOK koji se bave navedenom problematikom
- organizacija HGK-HOK četiri seminara u 2018. po većim županijama za obveznike gospodarenja otpadnom ambalažom.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  upravlja sustavima gospodarenja posebnim kategorijama otpada. Radi što boljeg i cjelovitijeg informiranja obrtnika i poduzetnika, Fond planira niz seminara i radionica u suradnji s Hrvatskom obrtničkom komorom i Hrvatskom gospodarskom komorom. Prve radionice namijenjene su djelatnicima HOK-a i HGK, radi upoznavanja s načinom obračuna naknada za gospodarenje posebnim kategorijama otpada.

Prva radionica održana je 15. studenog 2017. godine u Velikoj vijećnici Hrvatske gospodarske komore (Rooseveltov trg 2).
Predviđeno vrijeme trajanja radionice  je tri sata.

Dnevni red radionice:

 1. Sustav posebnih kategorija otpada – uvodno predavanje/predavač: Zvonimir Majić, savjetnik direktora Fonda
 2. Obveze proizvođača odnosno uvoznika proizvoda koji sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom trebaju Fondu plaćati naknade za gospodarenje posebnim kategorijama otpada/predavač: Sanja Pokupec Lepanović, voditeljica Službe za obračun i  naplatu naknada
 3. Način prijave i ispunjavanja tipskih obrazaca kako bi obveznici svoju zakonsku dužnost obavili propisanom roku/predavač: Žana Žarkov Trtanj, voditeljica Odjela za identifikaciju obveznika
 4. Označavanje proizvoda koji se stavljaju na tržište /predavač: Žarko Dukić, viši samostalni suradnik za analizu i izvještavanje
 5. Pitanja sudionika

Sljedeće regionalne radionice održati tijekom studenoga i početkom prosinca.

RADIONICA ZA OBVEZNIKE PLAĆANJA NAKNADA ZA POSEBNE KATEGORIJE OTPADA

 1. 15.11.2017.  (srijeda)  - Zagreb(edukacija za djelatnike HGK i HOK-a)
 2. 27.11. 2017. (ponedjeljak)  - Osijek – Europske avenije 13
 3. 28.11.2017. (utorak) - Zagreb – Draškovićeva 45, 1. kat
 4. 30.11.2017. (četvrtak) – Rijeka – Bulevar oslobođenja 23
 5. 04.12.2017. (ponedjeljak) –Split – Obala Ante Trumbića 4
 6. 06.12.2017. (srijeda) – Varaždin – Petra Preradovića 17
 7. 07.12.2017. (četvrtak) -  Slavonski Brod – Matije Mesića 9

Sve radionice počinju u 10 sati.