Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Prometovanje u Ulici Slavonskih graničara u Novoj Gradiški

Vezano za obavijest Grada Nova Gradiška, Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, objavljenoj na web stranici Grada dana 01.02.2021. godine, da će se od tog istog dana vršiti redovite kontrole parkiranja i kretanja vozila u čitavoj 1. gradskoj zoni, s naglaskom na Ulicu Slavonskih graničara, u nastavku Vam dajemo očitovanje i uputu o kretanju u Ulici slavonskih graničara, koju smo zaprimili od strane Grada.

Ujedno, napominjemo kako kazne za nepoštivanje odredbi Odluke o uređenju prometa na području Grada Nova Gradiška nisu zanemarive.

Na temu prometovanja središnjom gradskom ulicom, Ulicom Slavonskih graničara, Grad se očitovao kako slijedi:

U svrhu jasnijeg razumijevanja problematike, uvodno koristimo priliku citirati čl. Odluke o uređenju prometa u Gradu Nova Gradiška:

Ulica slavonskih graničara isključuje se iz mreže gradskih prometnica i u njoj se zabranjuje odvijanje svake vrste prometa, uključujući i motocikle i bicikle, uz slijedeće iznimke:
- promet pješaka,
- vozila pod pratnjom,
- osobna vozila stanovnika ove ulice imaju pravo ulaska i izlaska iz ulice od smjera istoka (raskrižja s Ulicom Maksimilijana Benkovića), a pravo na ulaz vozači će dokazivati posebnom iskaznicom ili naljepnicom,
- dostavna vozila čija je dopuštena masa najviše 3,5 tone i komunalna vozila u obavljanju redovne djelatnosti, imaju pravo ulaza i izlaza sa istočne strane ulice i to u vremenu od 5,00 do 9,00 sati i od 16,00 do 18,00 sati.

Vozila zaposlenih u Ulici Slavonskih graničara nemaju pravo ulaza u tu ulicu.

Zaustavljanje i parkiranje vozila u ovoj ulici se zabranjuje, osim za dostavna vozila u trajanju rukovanja robom.

Istovar ogrjeva, građevnog i ostalog materijala zabranjen je u Ulici Slavonskih graničara kao i u ulicama gdje je omogućen pristup vozilima do dvorišta. Doprema navedene robe mora se organizirati dostavom u dvorište, u dozvoljeno vrijeme vozilima dopuštene težine.

Iz navedenog ograničenja izuzimaju se komunalna, vatrogasna i vozila hitne pomoći u vrijeme intervencija, te vozila invalida koja imaju posebno prilagođene komande uz osobnu prisutnost invalida.

Najveća dopuštena brzina za vozila sa propisanim dopuštenjem za kretanje Ulicom Slavonskih graničara iznosi 10 km/sat.

Također, u Odluci o komunalnom redu na području Grada Nove Gradiške (Novogradiški glasnik 5/19) u članku 74. stoji:

- Na području Grada Nova Gradiška zabranjeno je za zaustavljanje i parkiranje vozila koristiti javnoprometne površine koje nisu označene prometnom signalizacijom kao javno parkiralište.
Na javnim površinama ne smiju se ostavljati vozila koja se zbog dotrajalosti ne upotrebljavaju u prometu (oštećena u sudaru, neregistrirana, neispravna i slično).
Zabranjuje se koristiti javne površine: trgove, šetnice, nogostupe, pješačke zone te staze za zaustavljanje, parkiranje i kretanje vozila.
Zabrana iz prethodnog stavka ne odnosi se na vozila s posebnim odobrenjem nadležnog upravnog odjela, vozila ministarstva unutrašnjih poslova, obrane, hitnih službi te vozila komunalnih službi.

Vezano uz prethodno navedeno, na kretanje osobnih vozila i  vozila  dostave u Ulici Slavonskih graničara primjenjuju se Odluka o komunalnom redu na području GNG i Odluka o uređenju prometa u Gradu Nova Gradiška.

Obrtnici koji imaju  sjedište ili izdvojeni pogon u Ulici Slavonskih graničara mogu se kretati osobnim vozilom, ali samo ako vrše dostavu u poslovni prostor i to u propisano vrijeme dostave, uz Odobrenje i kopiju prometne dozvole.
Obrtnici vlasnici poslovnih prostora su obvezni prethodno obavijestiti dostavljače o uvjetima i važećim propisima koji reguliraju ovu tematiku (vrijeme dostave, najveća dopuštena nosivost dostavnog vozila do 3,5 t,…)

Za dobivanje odobrenja potrebno je Gradu podnijeti zahtjev kako bi se ishodilo odobrenje za vozilo vlasnika. Praksa je da se umjesto iskaznice ili naljepnice izdaju Odobrenja (na zahtjev).

Nastavno, za privremene ulaske na određeno vrijeme (građevinski radovi ili slično) izdaje se odobrenje, odnosno posebna dozvola – privremena.

Zahtjev se podnosi Gradu s imenom podnositelja, 20 kn biljega, opis razloga, navesti reg. oznake i tip vozila.

Stanari Ulice prilažu kopiju osobne iskaznice i prometne dozvole i njima se izdaje pisana suglasnost.

Obavljanje popravaka ili usluga za klijente u Ulici slavonskih graničara prema Važećoj odluci nije razlog za prometovanje i parkiranje (dostava hrane i slično) osim za privremene situacije (građevinski radovi i slično, za što treba ishoditi odobrenje).

U smislu navedenih Odluka vlasnici poslovnih prostora ne smatraju se stanarima.“

Vezano za gore navedeno tumačenje i upute, sva dodatna pitanja oko ishodovanja odobrenja možete uputiti Gradu Nova Gradiška, Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti, a kontakte možete pronaći na   linku  https://novagradiska.hr/upravna-tijela/upravni-odbor-za-urbanizam-i-komunalne-poslove/ .