Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Produljeno oslobođenje od plaćanja cijene obrtnice za novootvorene obrte

Obavještavamo Vas da je u Narodnim novinama broj 3/2017 od 11.01.2017. objavljena Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene obrtnice (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_01_3_123.html ).

Ovom izmjenom za godinu dana, tj. do 01.01.2018. je produljeno oslobođenje od plaćanja cijene obrtnice za novootvorene obrte.

Odluka o cijeni obrtnice, prva je objavljena 30.12.2013. u NN 159/2013 – nakon stupanja na snagu novog Zakona o obrtu (NN 143/2013). Njome je propisana cijena od 200,00 kuna, od čega su redovito oslobođeni PPDS, brdsko-planinska područja i otoci (sada: potpomognuta područja) te osobe u programima zbrinjavanja HZZ-a, branitelji i nezaposleni stariji od 45 godina s najmanje 20 godina staža. Iznimno je oslobođenje bilo predviđeno za 2014. godinu.

Zatim su uslijedile izmjene Odluke kojima je iznimka produljivana:
NN 151/2014 za 2015, NN 135/2015 za 2016 i sada NN 3/2017 za 2017.

Prije Odluke, na snazi je bilo Rješenje o utvrđivanju cijene obrtnice (po „starom“ Zakonu o obrtu). Rješenje iz NN100/2007 nije imalo oslobođenje za sve novootvorene obrtne, no također je propisivalo cijenu od 200,00 kuna a redovna oslobođenja su propisana za:
-          PPDS, brda i otoke
-          Programe zbrinjavanja HZZ-a
-          Branitelje
-          Nezaposlene starije od 45 godina i s najmanje 20 g staža
-          Nove obrte u programu „Poticaj za uspjeh“ (turizam – za određene vrste obrta).

Dopunom Rješenja iz NN 65/2012 od  13.06.2012. prvi puta je propisana iznimka i oslobođenje generalno, počevši od 01.07.2012. i za cijelu 2013. godinu.