Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Priopćenje vezano za provođenje pojačanih nadzora fiskalizacije

Ovlašteni službenici Ministarstva financija, Porezne i Carinske uprave provodit će pojačane nadzore fiskalizacije kao i postupke praćenja izdavanja i evidentiranja računa u razdoblju od 1.7. do 31.8.2021. godine na cijelom području Republike Hrvatske, a posebno na jadranskoj obali, otocima i na području Grada Zagreba.

Nadzorne aktivnosti će se provoditi ciljano, na temelju prethodno provedene analize rizika. Primjenom suvremenih metoda i IT sustava fiskalizacije obavljat će se  provjera izdavanja i evidentiranja računa u realnom vremenu. Cilj navedenih nadzornih aktivnosti je otkrivanje poreznih obveznika koji evidentno i sustavno krše porezne propise te zaštita i omogućavanje nesmetanog poslovanja urednim poreznim obveznicima.

Podsjećamo da Porezna uprava omogućava obveznicima fiskalizacije prije dostave računa u sustav fiskalizacije provjeru računa u testnoj okolini kao i uvid u potencijalne greške koje im sustav generira. Popis grešaka vidljiv u testnoj okolini dostupan je u javno objavljenoj Tehničkoj specifikaciji za korisnike link. Također, kroz sustav ePorezne obveznicima fiskalizacije omogućen je uvid u određene greške koje se odnose na poslovne prostore napravljene u prethodnom i tekućem mjesecu.

Naglašavaju da je temeljem Zaključka Vlade RH tijekom 2020. i 2021. godine doneseno niz mjera pomoći poduzetništvu i  očuvanju radnih mjesta. Uz pružanje sustavne pomoći poduzetnicima očekuje se visoka razina financijske discipline, posebno u svezi izdavanja, fiskaliziranja i evidentiranja računa, što je i preduvjet ostvarivanja prava na mjere pomoći.

Porezna uprava želi graditi partnerski odnos s poreznim obveznicima i spremna je  pružiti stručnu pomoć i potporu u ispunjavanju poreznih obveza, ali mora odlučno i brzo zaustaviti najteže porezne prekršitelje, štiteći pri tome uredne porezne obveznike. I ovim Priopćenjem ističemo da nema ostvarivanja prava na mjere pomoći i tolerancije prema onim poreznim obveznicima koji ne izdaju račune te time na najgrublji način narušavaju financijsku disciplinu.

IZVOR: Porezna uprava - https://www.porezna-uprava.hr/Stranice/Vijest.aspx?NewsID=3198&List=Vijesti

​​