Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Prijavite se na sajam „Jesen u Lici“ do 18. rujna 2015. godine

Sajam „Jesen u Lici“ održava se 02., 03. i 04. listopada 2015. godine u Gospiću.

„Jesen u Lici „ je izložba tradicijskih proizvoda koje se po 17. puta održava u Gospiću i prerasla je u najznačajniju gospodarsku, kulturnu i etno manifestaciju na području Ličko-senjske županije. Organizator Izložbe je Ličko-senjska županija i Razvojna agencija Lira, a Obrtnička komora Ličko-senjske županije je suorganizator.

Kako je ovo izložba tradicijskih proizvoda na njoj mogu izlagati obrti koji proizvode različite poljoprivredne, prehrambene, uporabne i ukrasne proizvode i usluge karakteristične za podneblje iz kojeg dolaze.

Sajam se održava na 4500m2 izložbenog prostora (otvoreni i zatvoreni). Kotizacija za nastup na sajmu iznosi 250,00 kn.

Popunjenu Prijavnicu za izlagače treba do 18. rujna 2015. vratiti na e-mail: ana.uremovic@licko-senjska.hr , te kopiju na Obrtničku komoru Ličko-senjske županije, Gospić, Kaniška 4, tel/fax:053/573-012, e-mail: ok.gospic@hok.hr.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na Komorski ured,  tel/fax: 053/573-012, mob: 098/9415056.

prijavnica Jesen u Lici-2015