Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Prijavite se na dvodnevnu Facebook radionicu

Dvodnevna Facebook radionica u organizaciji Udruženja obrtnika Nova Gradiška, a u suradnji sa obrtom Firefly i Pučkim otvorenim učilištem AMC Nova Gradiška, održati će se u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta AMC Nova Gradiška, Kožarska 2, Nova Gradiška, dana 29.11.2018. godine (četvrtak) i dana 04.12.2018. godine (utorak) s početkom u 17,00 sati.

Predviđeno trajanje radionice je od 17,00 do 19,30 sati (oba dana).
Radionica je namijenjena manjoj grupi polaznika. Prijave će se prihvaćati redoslijedom zaprimanja do popunjavanja grupe.

Za sve članove Udruženja obrtnika, koji uredno podmiruju komorski doprinos, radionica je besplatna.

Sve detaljne informacije o radionici možete pročitati u Pozivu koji se nalazi  u privitku ove objave.

Molimo Vas da se zbog ograničenog broja mjesta što prije prijavite za sudjelovanje Udruženju obrtnika Nova Gradiška na tel: 035/361-763 ili e-mail: mailto:uo.nova.gradiska@hok.hr, a najkasnije do 28.11.2018. godine (srijeda).

U prilogu Poziv na Facebook radionicu.
Poziv na Facebook radionicu-29.11. i 04.12.2018. godine

logo_white-2logo firefly