Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Prijavite se na 86. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu

Hrvatska obrtnička komora (HOK) organizira i s 50% troškova standardno uređenog izložbenog prostora sufinancira kolektivan nastup članova Hrvatske obrtničke komore na 86. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu 2019., koji će se održati od 11. do 17. svibnja 2019. godine.

Radi se o najvažnijem i najvećem sajmu u Republici Srbiji, koji brojem izlagača, posjetitelja i sajamskom ponudom pruža mogućnosti hrvatskim obrtnicima i poduzetnicima za kvalitetnu prezentaciju proizvoda i usluga.

Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu  objedinjuje izložbe sljedećih djelatnosti: izradu alata, obradu metala i proizvodnju proizvoda od metala, strojogradnju, hidrauliku i pneumatiku, poljoprivrede proizvode, ambalažu za poljoprivrednu, prehrambenu i kemijsku industriju, preradu plastičnih masa i izradu proizvoda od plastike, elektroniku i energetiku, proizvode gumarske industrije, poljoprivrednu mehanizaciju i rezervne dijelove, šumarstvo, navodnjavanje, odvodnju, građevinarstvo, strojeve i opremu za obradu metala, obradu drva, obnovljive izvore energiju i ostalo.

Informacije o sajmu u 2018.:

Broj izlagača 2018. godine: 1.527 izlagača, od čega 981 direktnih izlagača, 546 indirektnih izlagača

Izložbena površina sajma:  paviljonski prostori i izložba na otvorenom na preko 49.000 m2

Broj država sudionica u 2018. godini: izlagači iz 42 države Svijeta i 12 kolektivnih nastupa država

Ukupan broj posjetitelja u 2018. godini:  oko 140.000 posjetitelja, od čega preko 80.000 profesionalni posjetitelja (obrt, tvrtka, poljoprivredna gospodarstva)

Medijsko praćenje sajma: akreditiranih 760 novinara

Popratna događanja:  poslovni susreti poduzetnika, predavanja, okrugli stolovi, nagradne igre i sajamska TV sa svakodnevnim aktualnim izvješćima o događanjima na sajmu.

Podaci o sajmu i uvjetima nastupa u 2019. godini:

 

Naziv sajma: 86. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu 2019., Hajduk Veljkova 11, 21000 Novi Sad, Republika Srbija,www.sajam.net

Termin održavanja sajma: 11. - 17. svibnja 2019. godine

Zemlja partner sajma: Italija

Zemlja prijatelj sajma: Tunis

Radno vrijeme sajma: od 09,00 do 19,00 sati sve dane sajma osim posljednjeg dana izložbe kada sajam radi do 16,00 sati.

Izložbeni prostor Hrvatske obrtničke komore smješten je na samome ulazu u paviljon 2 Novosadskog sajma, uz kolektivnu izložbu Mađarske i ostale inozemne izlagače na sajmu.

Cijena izlagačkog prostora, uz logistiku nastupa HOK-a po principu “ključ u ruke”, uz sufinanciranje HOK-a za članove HOK-a od 50% iznosi 98,00 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno ukupno za platiti 122,50 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora.

Puna cijena izlaganja po principu „ključ u ruke” standardno uređenog izložbenog prostora, za poduzetnike koji nisu članovi HOK-a iznosi 196,00 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno 245,00 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora.

Minimalna izlagačka površina iznosi 2 m2, osim u slučaju vertikalnog panoa na stijeni 1 m2.

Hrvatska obrtnička komora organizira nastup po sistemu «ključ u ruke».

Svaki izlagač  priprema svoju prezentaciju, uz izložbeni prostor uređen sukladno njegovoj prijavi i potrebama izložbenog prostora te dobiva  dva natpisa na štandu, reprezentaciju i dežurstvo na štandu, najavu nastupa, transport eksponata, relacija Zagreb –Novi Sad –Zagreb i postavu na štandu, kompletnu logistiku potrebnu za kvalitetan sajamski nastup.

Napominjemo da je izlagački prostor HOK-a ograničen i da se potrebno prijaviti što prije, kako bi prijavljenim izlagačima stručna služba HOK-a mogla osigurati izložbeni prostor i pripremiti nastup na sajmu u Novom Sadu.

Prilikom prijave nastupa izlagači trebaju dostaviti:

1)      prijavu – u prijavi obavezno navesti potreban namještaj,
2)      podatke o robi koja se šalje na sajam,
3)      izlagač na sajam treba poslati robu koja po vrsti, količini i vrijednosti odgovara robi koju je naveo u obrascu “Podaci za carinu”

ROK PRIJAVE NASTUPA:  05. 04. 2019. ili do popune izložbenog prostora

Dostava prijavnog materijala:

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II
10002 Zagreb,
putem telefaksa: 01/48 46 610 ili
putem elektroničke pošte: drazen.horvat@hok.hr

Osiguranje robe / eksponata: izlagačka roba nije osigurana, te ukoliko izlagač ima robu vreće vrijednosti istu treba osigurati sam. Komora neće snositi troškove eventualno nastalih šteta ili nestanka robe, bilo za vrijeme transporta ili trajanja sajma.

Otprema robeizlagač će biti pravovremeno obaviješten o predaji robe u skladište te je dužan pridržavati se dobivenih uputa.

 

Napomena: izlagači nemaju pravo sufinanciranja nastupa od strane HOK-a ukoliko imaju dugovanja prema komorskom sustavu.

Za dodatne informacije zainteresirani obrtnici i poduzetnici mogu se obratiti u Hrvatsku obrtničku komoru:

Dražen Horvat,
Tel: 01/48 06 650
E-mail: drazen.horvat@hok.hr   i hok@hok.hr .

Iskoristite prigodu i prezentirajte svoje proizvode i usluge uz sufinanciranje HOK-a na najznačajnijem sajmu u Republici Srbiji i jednom od najvećih sajmova u Jugoistočnoj Europi!