Udruženje obrtnika Nova Gradiška

PRIJAVITE SE NA 64. MEĐUNARODNI SAJAM TEHNIKE U BEOGRADU 2020, 19-22.5.2020.

Hrvatska obrtnička komora organizira i s 50% troškova standardno uređenog izložbenog prostora sufinancira kolektivan nastup članova HOK-a na 64. Međunarodnom sajmu tehnike u Beogradu, 19.-22. 5.2020.

Međunarodni sajam tehnike objedinjuje izložbe sljedećih djelatnosti: izradu alata, obradu metala i proizvodnju proizvoda od metala, strojogradnju, nove tehnologije i inovacije, kemijsku industriju, preradu plastičnih masa i izradu proizvoda od plastike, elektroniku i energetiku, elektrotehniku i robotiku, proizvode gumarske industrije, građevinarstvo, strojeve i opremu za obradu metala, obradu drva, obnovljive izvore energije, nove tehnologije u prometu i komunikaciji, IT tehnologije, tehniku i tehnologiju za transport i skladištenje, kolektivne nastupe zemalja...

U nastavku se nalaze osnovne informacije o sajmu:

Naziv sajma/adresa: 64. Međunarodni sajam Tehnike Beograd, www.sajamtehnike.rs  , Bulevar vojvode Mišića 14, 11000 Beograd, Srbija
Vrijeme održavanja: 19. -22. 05. 2020.
Radno vrijeme sajma: 10,00 – 18,00 sati (za izlagače od 9,30-18,30), posljednjeg dana sajma od 10,00-17,00 sati.
Štand HOK-a i izlagača HOK-a: paviljon 3 (hala 3), štand br. 3004, paviljon međunarodnih izložbi
Broj izlagača 2019. godine: preko 800 izlagača.
Ukupan broj posjetitelja u 2019. godini: oko 60.000 posjetitelja, od čega preko 80% profesionalnih posjetitelja (obrt, tvrtka, međunarodna kompanija).

Cijena izlagačkog prostora, uz logistiku nastupa po principu“ključ u ruke” standardno uređenog izložbenog prostora, uz sufinanciranje HOK-a za članove HOK-a od 50% iznosi 80,00 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno ukupno za platiti 100,00 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora.

Puna cijena izlaganja po principu „ključ u ruke” standardno uređenog izložbenog prostora, za poduzetnike koji nisu članovi HOK-a iznosi 160,00 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno 200,00 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora.

Minimalna izlagačka površina iznosi 2 m2, osim u slučaju vertikalnog panoa na stijeni 1 m2.

Za prijavu nastupa na sajmu izlagač treba dostaviti:
1) prijavu – u prijavi obavezno navesti potreban namještaj na štandu
2) podatke o robi koja se šalje na sajam
3) izlagač na sajam treba poslati robu koja po vrsti, količini i vrijednosti odgovara robi koji je naveo u obrascu „Podaci o robi izlagača“.

ROK PRIJAVE NASTUPA: 19. 04. 2020. godine ili do popune izložbenog prostora.

Dostava prijavnog materijala – u Hrvatsku obrtničku komoru – adresa: Ilica 49/II, p.p. 166, 10002 Zagreb, putem telefaksa: 01/48 46 610 ili putem elektroničke pošte: drazen.horvat@hok.hr ili darko.prister@hok.hr .

Osiguranje robe/eksponata: izlagačka roba za vrijeme sajma nije osigurana, a ako izlagač ima robu veće vrijednosti, istu treba osigurati sam. Komora neće snositi troškove eventualno nastalih šteta ili nestanka robe, bilo za vrijeme transporta ili trajanja sajma.

Otprema robe: izlagač će biti pravovremeno obaviješten o predaji robe u skladište, te je dužan pridržavati se dobivenih uputa.

Napomena: skrećemo pozornost da izlagači ne mogu nastupiti u organizaciji i uz sufinanciranje Hrvatske obrtničke komore ako imaju dugovanja prema komorskom sustavu!

Molimo Vas da, ukoliko ste zainteresirani za organizirani i sufinancirani nastup, ispunjene prijavne materijale što prije dostavite u Hrvatsku obrtničku komoru, kako bi stručna služba Komore na vrijeme pripremila Vaš nastup na sajmu.

Za dodatne informacije možete se obratiti u Hrvatsku obrtničku komoru na broj telefona: 01/48 06 650, Dražen Horvat; telefaks: 01/48 46 610, elektronička pošta: drazen.horvat@hok.hr ili Darko Prister; telefon: 01/48 06 639, elektronička pošta: darko.prister@hok.hr

Prilog: Prijavni materijali za 64. Međunarodni sajam tehnike Beograd 2020.

Prijavnica_izlaganja_na_64 Međunarodnom sajmu Tehnike u Beogradu 2020_članovi HOK-a
Prijava izlaganja za 64 Međunarodni sajam Tehnike u Beogradu 2020_poduzetnici koji nisu članovi HOK-a
Privola za obradu osobnih podataka _ prijava 64 Međunarodni sajam Tehnike u Beogradu 2020