Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Prijavite se na 12. Obrtničke sportske igre

12. Obrtničke sportske igre (OSI) u organizaciji Hrvatske obrtničke komore održat će se od  09. do 12. svibnja 2019. godine u Malom Lošinju (hotel Vespera), u suradnji s agencijom Dubrovnik Sun iz Dubrovnika.

Pravo nastupa na natjecanjima, koja se održavaju u okviru 12. Obrtničkih sportskih igara, imaju:

 • aktivni obrtnici i članovi komorskog sustava Hrvatske obrtničke komore,
 • zaposlenici komorskog sustava Hrvatske obrtničke komore,
 • članovi uže obitelji definirani Zakonom o obrtu
 • umirovljeni obrtnici
 • dobrovoljni članovi Hrvatske obrtničke komore.

12. OSI – INFORMACIJE:
Termin održavanja 12. Obrtničkih sportskih igara je 9. – 12. svibnja 2019.
Dolazak sudionika predviđen je 9. svibnja od 14:00 h do 18:00 h.
Smještaj
je organiziran u hotelu Vespera u Malom Lošinju. Ako se kapaciteti hotela Vespera popune, dodatni smještaj bit će organiziran u hotelu Aurora koji se nalazi pokraj hotela Vespera.
Početna usluga je večera 9. svibnja.
Otvaranje igara je 10. svibnja u 09:00 sati. 

Početak natjecanja je 10. svibnja u 10:00 sati.
Natjecanja se održavaju 10. i 11. svibnja.
Proglašenje najboljih županija, sportskih ekipa i pojedinaca je 11. svibnja na završnoj večeri u hotelu.
Završna usluga je doručak 12. svibnja.

Cijena smještaja na bazi punog pansiona:
- u dvokrevetnoj sobi kn 375,00 dnevno/po osobi
- u jednokrevetnoj sobi kn 475,00 dnevno/po osobi

Cijena smještaja na bazi polupansiona:
- u dvokrevetnoj sobi kn 345,00 dnevno/po osobi
- u jednokrevetnoj sobi kn 445,00 dnevno/po osobi

- u cijene je uključen PDV u iznosu od 13%
- u cijene je uključena boravišna pristojba koja iznosi kn 10,00 po osobi i danu

Sportovi u kojima će se sudionici natjecati:

 1. MALI NOGOMET – ekipno muški (5+1)
 2. KUGLANJE – ekipno žene (5 natjecateljica)
 3. KUGLANJE – ekipno muški (5 natjecatelja)
 4. TENIS – žene (2 natjecateljice pojedinačno)
 5. TENIS – muški (2 natjecatelja pojedinačno)
 6. *TENIS – ekipno miješano (natjecateljica i natjecatelj)
 7. STOLNI TENIS – žene (2 natjecateljice pojedinačno)
 8. STOLNI TENIS – muški (2 natjecatelja pojedinačno)
 9. *STOLNI TENIS - ekipno miješano (natjecateljica i natjecatelj)
 10. POVLAČENJE UŽETA – ekipno miješano (5 natjecatelja + 2 natjecateljice)
 11. PIKADO – ekipno miješano (2 natjecateljice + natjecatelj)
 12. ODBOJKA NA PIJESKU – ekipno miješano (2 natjecateljice + natjecatelj)

*Napomena: tenis i stolni tenis u kategoriji ekipno miješano i ove godine se izvode eksperimentalno i ne ulaze u ukupni zbroj bodova.

PRIJAVA SPORTSKIH DISCIPLINA

Svaka područna obrtnička komora dostavlja Organizacijskom odboru za OSI prijavu natjecatelja (pojedinačno i ukupni broj) i sportskih disciplina u kojima sudjeluju pojedine županije. Potrebni podaci su: naziv obrta, ime natjecatelja, adresa, OIB, kontakt mobitel ili telefon voditelja. Prijave je potrebno dostaviti najkasnije do 12. travnja 2019. godine.

e-mail: publicrelations@hok.hr
fax: 01/4846 610
telefon: 01 4806 643 (centrala 4806 666)

PRIJAVE ZA HOTELSKI SMJEŠTAJ 
Prijave za smještaj sudionika dostavljaju se zbirno po županijama na agenciju Dubrovnik Sun:
e-mail: osi@dubrovniksun.hr
fax: 020 436 336
kontakt osoba: Jelena Bete
telefon: 020 436 337

 

Zbog pravovremene potvrde hotelu ukupno potrebnog broja soba, molimo da okvirni broj sudionika i strukturu soba dostavite agenciji Dubrovnik Sun, najkasnije do 5. travnja 2019. godine.
Nakon navedenog datuma, agencija neće biti u mogućnosti jamčiti smještaj, ako isti nije rezerviran.

Konačnu listu sa imenima sudionika potrebno je dostaviti najkasnije 19. travnja 2019. godine.

Prije polaska, voditelji po županijama dužni su kontaktirati Dubrovnik Sun i dostaviti eventualne izmjene do tada prijavljenih osoba, odnosno dopune novih prijavljenih sudionika.

PLAĆANJE HOTELSKOG SMJEŠTAJA

Sudionici podmiruju svoj smještaj u cijelosti, a Dubrovnik Sun će izdavati predračune za troškove smještaja na imena sudionika.

Također, agencija će omogućiti izdavanje predračuna na obrte sudionika po zahtjevu, kojeg molimo naznačite u obrascu za prijavu smještaja po županijama te pošaljite ispunjenu prijavnicu za R1 račun.

Troškovi smještaja moraju biti podmireni po istom predračunu prije dolaska na Obrtničke sportske igre ili najkasnije na desku agencije Dubrovnik Sun u hotelu Vespera tijekom 12. OSI.

Svi zainteresirani za sudjelovanje na 12. OSI, trebaju se prijaviti u svom matičnom udruženju obrtnika.

Zbirne prijave za sportove i smještaj po županijama dostavljaju županijske obrtničke komore.