Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Prijavite se na 10. Međunarodni sajam poduzetništva i obrta GRAPOS EXPO u Gračanici 2019.

Hrvatska obrtnička komora organizira i s 50% troškova standardno uređenog izložbenog prostora sufinancira kolektivan nastup članova HOK-a na 10. Međunarodnom sajmu poduzetništva i obrta GRAPOS EXPO u Gračanici 2019., koji će se održati od 16. do 19. travnja 2019. godine.

Međunarodni sajam u Gračanici jedna je od najvažnijih sajamskih izložbi u Bosni i Hercegovini sa preko 380 izlagača iz 9 država, a procijenjena sajamska posjeta je oko 30.000 posjetitelja, od čega oko 80% specijaliziranih posjetitelja- tvrtki i obrta.

Profil sajma Graposexpo 2019. obuhvatit će sljedeće djelatnosti : obradu metala i proizvodnju proizvoda od metala, preradu drva, proizvodnju ambalaže od drva i plastike, preradu plastičnih masa, preradu gume, sektor građevinarstva, proizvodnju opreme za poljoprivredu, šumarstvo, hidrauliku i pneumatiku, izložbu starih i umjetničkih zanata, IT sektor, međunarodne izložbe u organizaciji obrtničkih i gospodarskih komora sa prezentacijom svojih programskih aktivnosti i članova, uz održavanje velikog broja okruglih stolova, prezentacija i poslovnih susreta na samome sajmu.

Pregled osnovnih pokazatelja sajma i uvjeti nastupa u 2019. godini:

Naziv sajma:   10. Međunarodni sajam poduzetništva i obrta GRAPOS EXPO 2019. Adresa sajma: Poslovna zona Fering, 75324 Gračanica, Bosna i Hercegovina
Termin održavanja: 16-19. 04. 2019.
Broj očekivanih izlagača na sajmu 2019.: preko 380 izlagača iz 9 država,
Broj očekivanih posjetioca sajma 2019.: oko 30.000 posjetioca sajma
Izložbeni prostor sajma: 6.000 m2 zatvorenog i oko 4.000 m2 otvorenog izložbenog prostora.
Broj akreditiranih novinara po informacijama organizatora: preko 80 novinara

Cijena izlagačkog prostora, uz logistiku nastupa po principu “ključ u ruke”, uz sufinanciranje HOK-a za članove HOK-a od 50% iznosi 60,00 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno ukupno za platiti 75,00 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora (plativo u HRK).

Puna cijena izlaganja po principu „ključ u ruke” standardno uređenog izložbenog prostora, za poduzetnike koji nisu članovi HOK-a iznosi 120,00 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno ukupno za platiti 150,00 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora (plativo u HRK).

Minimalna izlagačka površina iznosi 2 m2, osim u slučaju vertikalnog panoa na stijeni 1 m2.

Hrvatska obrtnička komora organizira nastup po sistemu «ključ u ruke».

Svaki izlagač  priprema svoju prezentaciju, uz izložbeni prostor uređen sukladno njegovoj prijavi i potrebama izložbenog prostora te dobiva i: dva natpisa na štandu, reprezentaciju i dežurstvo na štandu, najavu nastupa, transport eksponata, relacija Zagreb – Gračanica – Zagreb i postavu na štandu, kompletnu logistiku potrebnu za kvalitetan sajamski nastup.

Napominjemo da je izlagački prostor HOK-a ograničen i da treba reagirati prijavom što prije, kako bi prijavljenim izlagačima stručna služba HOK-a mogla osigurati izložbeni prostor i kvalitetno pripremiti nastup na sajmu u Gračanici.

Izlagači prilikom prijave nastupa trebaju dostaviti :
1)      prijavu – u prijavi obavezno navesti potreban namještaj,
2)      podatke o robi koja se šalje na sajam,
3)      izlagač na sajam treba poslati robu koja po vrsti, količini i vrijednosti odgovara robi koju je naveo u obrascu “Podaci za carinu”

ROK PRIJAVE NASTUPA:  15. 03. 2019. ili do popune izložbenog prostora

Osiguranje robe / eksponata: izlagačka roba nije osigurana te ukoliko izlagač ima robu veće vrijednosti istu treba osigurati sam. Komora neće snositi troškove eventualno nastalih šteta ili nestanka robe, bilo za vrijeme transporta ili trajanja sajma.
Dostava prijavnog materijala – u Hrvatsku obrtničku komoru, Ilica 49/II, p.p. 166, 10002 Zagreb,  putem telefaksa: 01/48 46 610 ili putem elektroničke pošte: darko.prister@hok.hr

Otprema robe:  izlagač će biti pravovremeno obaviješten o predaji robe u skladište te je dužan pridržavati se dobivenih uputa.

Napomena: izlagači nemaju pravo sufinanciranja nastupa od strane HOK-a ukoliko imaju dugovanja prema komorskom sustavu

Za dodatne informacije zainteresirani obrtnici i poduzetnici mogu se obratiti u Hrvatsku obrtničku komoru na brojeve telefona:

Darko Prister 
Telefon: 01/48 06 639
e-mail: darko.prister@hok.hr

Dražen Horvat 
Telefon: 01/48 06 650
e-mail: drazen.horvat@hok.hr

Iskoristite prigodu i prezentirajte svoje proizvode i usluge na tržištu Bosne i Hercegovine putem prezentacije na sajmu u Gračanici u organizaciji i uz sufinanciranje Hrvatske obrtničke Komore.

Posebno pozivamo izlagače koji se žele prezentirati prvi puta na ovom važnom sajmu da iskoriste sufinanciranje i pogodnosti nastupa u organizaciji HOK-a.