Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Prezentirajte svoje proizvode i usluge uz sufinanciranje Hrvatske obrtničke komore na 87. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu

Hrvatska obrtnička komora organizira i s 50% troškova standardno uređenog izložbenog prostora sufinancira kolektivan nastup članova HOK-a na 87. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu 2020., koji će se održati od 16. do 22. svibnja 2020.

Radi se o najvažnijem i najvećem sajmu u Republici Srbiji koji brojem izlagača, posjetitelja i sajamskom ponudom pruža mogućnosti hrvatskim obrtnicima i poduzetnicima za kvalitetnu prezentaciju proizvoda i usluga.

Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu objedinjuje izložbe sljedećih djelatnosti: izrada alata, obrada metala i proizvodnja proizvoda od metala, strojogradnja, hidraulika i pneumatika, poljoprivredni proizvodi, ambalaže za poljoprivrednu, prehrambenu i kemijsku industriju, preradu plastičnih masa i izradu proizvoda od plastike, elektroniku i energetiku, proizvode gumarske industrije, poljoprivrednu mehanizaciju i rezervne dijelove, šumarstvo, navodnjavanje, odvodnju, strojeve i opremu za obradu metala, obradu drva, građevinarstvo, uporaba obnovljivih izvora energije…

U nastavku Vam dajemo pregled osnovnih pokazatelja sajma iz 2019. godine te informacije i uvjete nastupa u 2020. godini:
Broj izlagača 2019. godine: 1.528 izlagača od čega 984 direktnih izlagača, 544 indirektnih izlagača,
Izložbena površina sajma: paviljonski prostori i izložba na otvorenom na površini od preko 49.000 m2,

Broj država učesnica u 2019. godini: izlagači iz 43 države svijeta i 12 kolektivnih nastupa država
Ukupan broj posjetitelja u 2019. godini: oko 138.000 posjetitelja, od čega preko 88.000 profesionalnih posjetitelja (obrt, tvrtka, poljoprivredna gospodarstva),
Medijsko praćenje sajma: akreditiranih 760 novinara,

Popratna događanja: poslovni susreti poduzetnika, predavanja, okrugli stolovi, nagradne igre i sajamska TV sa svakodnevnim aktualnim izvješćima o događanjima na sajmu.

Podaci o sajmu i uvjetima nastupa u 2020. godini:

Naziv sajma: 87. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu 2020., Hajduk Veljkova 11, 21000 Novi Sad, Republika Srbija; www.sajam.net

Cijena izlagačkog prostora, uz logistiku nastupa HOK-a po principu “ključ u ruke”, uz sufinanciranje HOK-a za članove HOK-a od 50% iznosi 96,00 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno ukupno za platiti 120,00 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora.

Puna cijena izlaganja po principu „ključ u ruke” standardno uređenog izložbenog prostora, za poduzetnike koji nisu članovi HOK-a iznosi 192,00 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno 240,00 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora.

Minimalna izlagačka površina iznosi 2 m2, osim u slučaju vertikalnog panoa na stijeni 1 m2.

Hrvatska obrtnička komora organizira nastup po sistemu «ključ u ruke».

Svaki izlagač priprema svoju prezentaciju, uz izložbeni prostor uređen sukladno njegovoj prijavi i potrebama izložbenog prostora te dobiva i: dva natpisa na štandu, reprezentaciju i dežurstvo na štandu, najavu nastupa, transport eksponata, relacija Zagreb – Novi Sad – Zagreb i postavu na štandu, kompletnu logistiku potrebnu za kvalitetan sajamski nastup.

Napominjemo da je izlagački prostor HOK-a ograničen i da treba reagirati prijavom što prije, kako bi prijavljenim izlagačima stručna služba HOK-a mogla osigurati izložbeni prostor i kvalitetno pripremiti nastup na sajmu u Novom Sadu.

Izlagači dakle trebaju dostaviti prilikom prijave nastupa:
1. prijavu – u prijavi obavezno navesti potreban namještaj,
2. podatke o robi koja se šalje na sajam,
3. izlagač na sajam treba poslati robu koja po vrsti, količini i vrijednosti odgovara robi koju je naveo u obrascu “Podaci za carinu”

ROK PRIJAVE NASTUPA: 15. 04. 2020. ili do popune izložbenog prostora
Dostava prijavnog materijala – u Hrvatsku obrtničku komoru – adresa: Ilica 49/II, p.p. 166, 10002 Zagreb, putem telefaksa: 01/48 46 610 ili putem elektroničke pošte: drazen.horvat@hok.hr
Osiguranje robe / eksponata: izlagačka roba nije osigurana, te ukoliko izlagač ima robu vreće vrijednosti istu treba osigurati sam. Komora neće snositi troškove eventualno nastalih šteta ili nestanka robe, bilo za vrijeme transporta ili trajanja sajma.

Otprema robe: izlagač će biti pravovremeno obaviješten o predaji robe u skladište, te je dužan pridržavati se dobivenih uputa.

Napomena: skrećemo pozornost da izlagači ne mogu nastupiti ukoliko imaju dugovanja prema komorskom sustavu, odnosno nemaju pravo sufinanciranja nastupa od strane HOK-a.

Za dodatne informacije zainteresirani obrtnici i poduzetnici mogu se obratiti u Hrvatsku obrtničku komoru na broj telefona: 01/48 06 650 Dražen Horvat, e-mail: drazen.horvat@hok.hr i hok@hok.hr .

Iskoristite prigodu i prezentirajte svoje proizvode i usluge uz sufinanciranje HOK-a na najznačajnijem sajmu u Republici Srbiji i jednom od najvećih sajmova u Jugoistočnoj Europi!

Prijavni materijali i uvjeti nastupa na 87. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu 2020. godine

Prijavnica_izlaganja_na_87 Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu 2020_članovi HOK-a
Privola za obradu osobnih podataka _ prijava 87 Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu 2020
Prijava izlaganja za 87 Međunarodni poljoprivredni sajam Novi Sad 2020_poduzetnici koji nisu članovi HOK-a