Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Predstavite svoje proizvode i usluge na 8. Međunarodnom sajmu poduzetništva i obrta GRAPOSEXPO u Gračanici

Hrvatska obrtnička komora organizira i s 50% troškova standardno uređenog izložbenog prostora sufinancira kolektivni nastup članova HOK-a na 8. Međunarodnom sajmu poduzetništva i obrta GRAPOSEXPO u Gračanici 2017., koji će se održati od 18. do 22. travnja 2017. godine.

Međunarodni sajam u Gračanici jedna je od tri najvažnije sajamske izložbe u Bosni i Hercegovini s više od 350 izlagača iz sedam država, a procjenjuje se da će ga obići oko 22 tisuće posjetitelja, od čega oko 70 posto specijaliziranih posjetitelja - tvrtki i obrta.

Profil sajma Graposexpo 2017. obuhvatit će sljedeće djelatnosti: obradu metala i proizvodnju proizvoda od metala, preradu drva, proizvodnju ambalaže od drva i plastike, preradu plastičnih masa, preradu gume, sektor građevinarstva, proizvodnju opreme za poljoprivredu, šumarstvo, hidrauliku i pneumatiku, izložbu starih i umjetničkih zanata, prezentaciju poslovnih zona u općini Gračanica, međunarodne izložbe u organizaciji obrtničkih i gospodarskih komora sa prezentacijom svojih programskih aktivnosti i članova, turizam.

Za vrijeme održavanja sajamske manifestacije bit će organizirani stručni skupovi i poslovni susreti na temu aktualnih gospodarskih zbivanja i uvjeta koji su na raspolaganju poduzetnicima i obrtnicima kod poslovanja na tržištu Bosne i Hercegovine.

U nastavku Vam dajemo pregled osnovnih pokazatelja sajma te informacije i uvjete nastupa u 2017. godini::

Naziv sajma:   8. Međunarodni sajam poduzetništva i obrta GRAPOSEXPO 2017.
Adresa sajma: 75324 Stjepan Polje, Gračanica, Bosna i Hercegovina
Termin održavanja: 18-22. 04. 2017.
Broj očekivanih izlagača na sajmu: preko 350 izlagača iz 7 država,
Broj očekivanih posjetitelja sajma: oko 22.000

Cijena izlagačkog prostora, uz logistiku nastupa po principu “ključ u ruke”, za članove HOK-a glasi 110,00 EUR/m2.

Puna cijena izlaganja za poduzetnike/ izlagače koji nisu članovi  HOK-a iznosi 220,00 EUR/m2.

Minimalna izlagačka površina iznosi 2 m2, osim u slučaju vertikalnog panoa na stijeni 1 m2.

Hrvatska obrtnička komora organizira nastup po sistemu «ključ u ruke».

Svaki izlagač  priprema svoju prezentaciju, uz izložbeni prostor uređen sukladno njegovoj prijavi i potrebama izložbenog prostora te dobiva i dva natpisa na štandu, reprezentaciju i dežurstvo na štandu, najavu nastupa, transport eksponata, relacija Zagreb –Gračanica –Zagreb i postavu na štandu, kompletnu logistiku potrebnu za kvalitetan sajamski nastup.

Napominjemo da je izlagački prostor HOK-a ograničen i da treba reagirati prijavom što prije, kako bi prijavljenim izlagačima stručna služba HOK-a mogla osigurati izložbeni prostor i kvalitetno pripremiti nastup na sajmu u Gračanici. 

Izlagači trebaju dostaviti prilikom prijave nastupa:
1)    prijavu – u prijavi obavezno navesti potreban namještaj,
2)    podatke o robi koja se šalje na sajam,
3)    izlagač na sajam treba poslati robu koja po vrsti, količini i vrijednosti odgovara robi koju je naveo u obrascu “Podaci za carinu”

ROK PRIJAVE NASTUPA:  17. 03. 2017. ili do popune izložbenog prostora

Dostava prijavnog materijala – u Hrvatsku obrtničku komoru, Ilica 49/II, p.p. 166, 10002 Zagreb ili putem telefaksa: 01/48 46 610..

Osiguranje robe / eksponata: izlagačka roba nije osigurana te ukoliko izlagač ima robu vreće vrijednosti, istu treba osigurati sam. Komora neće snositi troškove eventualno nastalih šteta ili nestanka robe, bilo za vrijeme transporta ili trajanja sajma.

Otprema robeizlagač će biti pravovremeno obaviješten o predaji robe u skladište te je dužan pridržavati se dobivenih uputa.

Napomena: skrećemo pozornost da izlagači ne mogu nastupiti ukoliko imaju dugovanja prema komorskom sustavu, odnosno nemaju pravo sufinanciranja nastupa od strane HOK-a.

Za dodatne informacije zainteresirani obrtnici i poduzetnici mogu se obratiti u Hrvatsku obrtničku komoru na brojeve telefona: 01/48 06 639, Darko Prister, e-mail: darko.prister@hok.hr  i 01/48 06 650, Dražen Horvat, e-mail: drazen.horvat@hok.hr .

Prijavnica_izlaganja_na_8 Međunarodnom sajmu poduzetništva iobrta GRAPOSEXPO u Gračanici 2017_članovi HOK-a

Prijavnica_izlaganja_na_8 Međunarodnom sajmu poduzetništva i obrta GRAPOSEXPO u Gračanici 2017_poduzetnici koji nisu članovi HOK-a