Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Prag za obrtnike „paušaliste“ u 2017. godini – 300.000,00 kuna

Zbog učestalih upita Savjetodavnoj službi Hrvatske obrtničke komore, podsjećamo sve obrtnike koji dohodak te porez na dohodak i prirez porezu na dohodak utvrđuju i plaćaju u paušalnoj svoti - tzv. obrtnici „paušalisti“, da dozvoljeni prag ostvarenih primitaka za 2017. godinu iznosi 300.000,00 kuna.

To znači da za paušalno plaćanje poreza na dohodak u 2018. godini postoje dva uvjeta, i to:

1. fizička osoba po osnovi djelatnosti koju obavlja nije obveznik PDV-a,
2. po osnovi te djelatnosti, ukupni godišnji primici u poreznom razdoblju ne prelaze svotu od 300.000,00 kn (naplaćeno).

Ukoliko obrtnici koji su obveznici poreza na dohodak i utvrđivali dohodak prema poslovnim knjigama, tijekom 2017. godine ostvare primitke u iznosu manjem od 300.000,00 kuna,  mogu u 2018. godini prijeći na paušalno oporezivanje dohotka. Potrebno je podnijeti zahtjev nadležnoj ispostavi Porezne uprave najkasnije do 15. siječnja 2018.

Prethodne navode potvrđuje Mišljenje Ministarstva financija MF Kl.:410-01/17-01/2180, od 31. kolovoza 2017., kojim je navedeno da obrtnici paušalisti mogu tokom 2017. godine ostvariti ukupne godišnje primitke u svoti do 300.000,00 kn i da im se neće ukinuti rješenje o paušalnom porezu na dohodak za 2017.  

Mišljenje se može preuzeti  ovdje:

Paušalisti - prag za 2017.g.pdf 184,66 kB