Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Pozivaju se hrvatski obrtnici i poduzetnici da iskoriste prigodu i prezentiraju svoje proizvode i usluge na 23. Međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru 2020.

Hrvatska obrtnička komora organizira i s 50% troškova standardno uređenog izložbenog prostora sufinancira kolektivan nastup članova Hrvatske obrtničke komore na 23. Međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru 2020., koji će se održati od 31. ožujka do 04. travnja 2020. godine.

Radi se o važnom proljetnom sajmu u Bosni i Hercegovini, koji brojkama od oko 800 izlagača iz 28 država Svijeta, predstavlja kvalitetno mjesto prezentacije proizvoda i usluga koje obrtnici i poduzetnici nude na tržištu ne samo Bosne i Hercegovine, već ih na sajmu prezentiraju i posjetiteljima iz 40-tak država svijeta, kojih se očekuje preko 40.000.
Međunarodni sajam gospodarstva Mostar objedinjuje izložbe sljedećih djelatnosti: izrada alata, obrada metala, strojogradnja, hidraulika i pneumatika, auto-industrija, elektroindustrija, prerada plastičnih masa, obrada kamena, prerada gume, drvna industrija, izrada namještaja, kemijska industrija, građevinarstvo, komunalna oprema, medicinska oprema, informatika, grafika i izdavaštvo, turizam, tradicijski obrti, kolektivni nastupi zemalja...

Ovogodišnja zemlja-partner sajma u Mostaru je Mađarska, što će svakako pridonijeti internacionalnoj posjeti poslovnih ljudi i inozemnih tvrtki sajmu u Mostaru.

U nastavku Vam dajemo pregled osnovnih pokazatelja sajma iz 2019. godine te informacije i uvjete nastupa u 2020. godini:
Broj izlagača 2019. godine: oko 800 izlagača
Izložbena površina sajma: paviljonski prostori i izložba na otvorenom na preko 30.000 m2
Broj država učesnica u 2019. godini: 28
Ukupan broj posjetitelja u 2019. godini: oko 40.000 posjetitelja
Medijsko praćenje sajma: preko 300 akreditiranih novinara

Aktualne informacije vezane uz sajamsku izložbu u 2020. godini:
Naziv sajma: 23. Međunarodni sajam gospodarstva u Mostaru 2020
Termin održavanja i radno vrijeme sajma:31.03. – 04.04.2020.; 10,30 – 18,30 sati
Adresa sajma: Rodoč bb/Slobodna zona Hercegovina, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina
Internet stranice sajma:www.mostarski-sajam.com , www.mostar-fair.com


Hrvatska obrtnička komora organizira nastup po sistemu „ključ u ruke“
–svaki izlagač u sklopu priprema svoje prezentacije na sajmu, uz izložbeni prostor uređen sukladno njegovoj prijavi i potrebama, dobiva i: dva natpisa na štandu, reprezentaciju na štandu, transport eksponata na relaciji Zagreb-Mostar-Zagreb i postavu na štandu, najavu nastupa prema službama sajma Mostar, sve potrebne informacije, kompletnu logistiku potrebnu za kvalitetan sajamski nastup.

Cijena izlagačkog prostora, uz logistiku nastupa HOK-a po principu “ključ u ruke”, uz sufinanciranje HOK-a za članove HOK-a od 50% iznosi 79,00 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno ukupno za platiti 98,75 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora.
Puna cijena izlaganja po principu „ključ u ruke” standardno uređenog izložbenog prostora, za poduzetnike koji nisu članovi HOK-a iznosi 158,00 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno 197,50 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora.

Minimalna izlagačka površina iznosi 2 m2, osim u slučaju vertikalnog panoa na stijeni 1 m2.
Za prijavu nastupa na sajmu izlagač treba dostaviti:

1)    prijavu – u prijavi obavezno navesti potreban namještaj na štandu
2)    podatke o robi i/ili promotivnim materijalima koji se šalje na sajam
3)    izlagač na sajam treba poslati robu koja po vrsti, količini i vrijednosti odgovara robi koji je naveo u obrascu „Podaci o robi za carinu“.

ROK PRIJAVE NASTUPA: 17. 02. 2020. godine ili do popune izložbenog prostora

Dostava prijavnog materijala – u Hrvatsku obrtničku komoru – adresa: Ilica 49/II, p.p. 166, 10002 Zagreb, putem telefaksa: 01/48 46 610 ili putem elektroničke pošte: drazen.horvat@hok.hr

Osiguranje robe/eksponata:
izlagačka roba za vrijeme sajma nije osigurana, a ako izlagač ima robu veće vrijednosti, tu robu može osigurati sam. Komora neće snositi troškove eventualno nastalih šteta ili nestanka robe, bilo za vrijeme transporta ili trajanja sajma.
Otprema robe: izlagač će biti pravovremeno obaviješten o predaji robe u skladište izvođača štanda te je dužan pridržavati se dobivenih uputa.

Napomena: skrećemo pozornost da izlagači ne mogu nastupiti u organizaciji i uz sufinanciranje Hrvatske obrtničke komore ako imaju dugovanja prema komorskom sustavu!

Molimo zainteresirane obrtnike i poduzetnike da ispunjene prijavne materijale što prije dostavite u Hrvatsku obrtničku komoru, kako bi stručna služba Komore na vrijeme pripremila Vaš nastup na sajmu.
Za dodatne informacije možete se obratiti u Hrvatsku obrtničku komoru na broj telefona: 01/4806 650, Dražen Horvat; telefaks: 01/48 46 610 i putem elektroničke pošte: drazen.horvat@hok.hr
Iskoristite priliku i prezentirajte svoje proizvode i usluge na ovome važnom sajmu u Bosni i Hercegovini u organizaciji i uz sufinanciranje Hrvatske obrtničke komore !
Posebno pozivamo izlagače koji se žele prezentirati prvi puta na sajmu u Mostaru da iskoriste sufinanciranje i pogodnosti nastupa u organizaciji HOK-a!

U prilogu:
Prijavni materijali i uvjeti nastupa na 23. Međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru 2020. godine

Prijava izlaganja za 23 Međunarodni sajam gospodarstva u Mostaru 2020_članovi HOK-a
Prijava izlaganja za 23 Međunarodni sajam gospodarstva u Mostaru 2020_poduzetnici koji nisu članovi HOK-a
Privola za obradu osobnih podataka _ prijava 23 Međunarodni sajam gospodarstva u Mostaru 2020