Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Poziv za dostavu ponuda za usluge sanacije dijela krovišta skladišta Udruženja obrtnika Nova Gradiška

Udruženje obrtnika Nova Gradiška prikuplja ponude za izvođenje radova na sanaciji dijela krovišta skladišta u vlasništvu Udruženja obrtnika Nova Gradiška, prema ponudbenom troškovniku koji se nalazi u privitku.

Datum dostave ponude:
07.04.2017. godine
- (zaprimljeno u poštanskim uredima do 13,00 sati s datumom 07.04.2017.) u zatvorenim kovertama s naznakom:
NE OTVARATI – „PONUDA ZA USLUGE SANACIJE KROVIŠTA SKLADIŠTA“

Adresa na koju se šalju ponude:
Udruženje obrtnika Nova Gradiška, Ulica Slavonskih graničara 20, 35400 Nova Gradiška

Ponude ste u mogućnosti dostaviti u zadanom roku:
- osobno, predajom u uredu Udruženja obrtnika Nova Gradiška do naznačenog datuma dostave
- putem redovne pošte, a datum zaprimanja ponude u poslovnici Hrvatske pošte ne može biti nakon isteka naznačenog datuma dostave ponude.

Ponude stigle nakon naznačenog datuma dostave ponuda – neće se razmatrati.

Mjesto obavljanja radova:
Udruženje obrtnika Nova Gradiška, Ulica slavonskih graničara 20, Nova Gradiška

Uvjeti natječaja:
- cijena ponude za radove mora biti s iskazanim PDV-om
- cijena ponude za radove mora biti nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora
- cijene navedene u ponudi moraju biti ovjerene potpisom i pečatom ponuđača.

Rok valjanosti ponude: 45 radnih dana

Međusobni odnosi s odabranim ponuđačem, odrediti će se prema međusobno potpisanom ugovoru.

Udruženje obrtnika Nova Gradiška zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu.
Udruženje obrtnika Nova Gradiška nije obveznik Zakona o javnoj nabavi.

Za pregled lokacije i krovišta možete se obratiti u ured Udruženja obrtnika Nova Gradiška na adresi – Ulica Slavonskih graničara 20, Nova Gradiška ili na tel. broj 035/361-763.

PONUDBENI TROŠKOVNIK-SKLADIŠTE - sanacija krovišta