Udruženje obrtnika Nova Gradiška

POZIV NA RADIONICU: “TEMELJNE INFORMATIČKE VJEŠTINE ZA POSLOVANJE” 09.11.2022.

Pozivamo sve naše članove na besplatnu radionicu "TEMELJNE INFORMATIČKE VJEŠTINE ZA POSLOVANJE".

Radionica će se održati, 09.11.2022. godine (srijeda) u 18.00 sati u prostorima našeg dobrovoljnog člana POU AMC NG, koji nam je ustupio prostor za ovu projektnu aktivnost, na adresi Kožarska 2, Nova Gradiška, učionica broj 7 (prvi kat).

Radionica će obuhvatiti osnovne aplikacije koje poduzetnici trebaju u svakodnevnom poslovanju, s naglaskom na upoznavanje sudionika s opcijama programom za tablično računanje (Excel) na osnovnoj razini, a koje će nakon usvajanja moći primijeniti u stvarnim situacijama.

Predviđeno trajanje je 60-90 min.

Predavač: Slavica Štefanac, dipl. oec.

Sudjelovanje za članove Udruženja je besplatno, a broj mjesta je ograničen te će se prijave prihvaćati redoslijedom zaprimanja do popunjavanja mjesta.

PRIJAVA SUDJELOVANJA JE OBAVEZNA: Molimo Vas da se zbog ograničenog broja mjesta prijavite za sudjelovanje u Udruženje obrtnika Nova Gradiška na e-mail: uo.nova.gradiska@hok.hr .

Predavanje je projektna aktivnost projekta „OBRTNIK“, koji Udruženje obrtnika Nova Gradiška provodi u 2022. godini.

Projekt se sufinancira u visini od 90% sredstvima Brodsko-posavske županije, koja su odobrena u okviru Javnog poziva za financiranje projekata/programa Obrtničke komore Brodsko-posavske županije i Udruženja obrtnika na području Brodsko-posavske županije u 2022. godini. Ukupna vrijednost projekta je 59.953,00 kn.Projekt obrtnicima omogućava podizanje konkurentnosti i stjecanje novih kompetencija kroz rad na osobnim vještina komunikacije i podnošenja stresa te sudjelovanje na predavanja o aktualnoj tematici iz obrtništva u Novoj Gradiški.
Sve aktivnosti projekta "OBRTNIK" su potpuno besplatne za članove Udruženja obrtnika Nova Gradiška, a najave za aktivnosti će biti javno objavljene putem web stranice, društvenih mreža te medija.
Za sve informacije oko projekta obratite se na uo.nova.gradiska@hok.hr