Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Poziv na radionicu: “Prevencija sindroma sagorijevanja („Burn out“) na radnom mjestu – zaštita mentalnog zdravlja obrtnika

Udruženje obrtnika Nova Gradiška provodi projekt „OBRTNIK“ te pozivamo sve zainteresirane članove na uključivanje u aktivnosti osigurane projektom.

Projekt obrtnicima omogućava podizanje konkurentnosti i stjecanje novih kompetencija kroz rad na osobnim vještina komunikacije i podnošenja stresa te sudjelovanje na predavanja o aktualnoj tematici iz obrtništva u Novoj Gradiški.

Jedna od aktivnosti projekta je i "LEAD" - TRENING VOĐENJA I UPRAVLJANJA (LEADERSHIP) I PREVENCIJA SAGORIJEVANJA (BURNOUT) U OBRTNIŠTVU.

04. rujna 2022. godine održat će se druga cjelodnevna aktivnost: „Modul 2 Prevencija sindroma sagorijevanja („Burn out“) na radnom mjestu – zaštita mentalnog zdravlja obrtnika“


Početak je u 11.00 sati, a planirani završetak 19.00 sati.

Voditeljica radionice je Marina Bujas, mag. soc. and paed.

PROGRAM RADA: 11.00 – 19.00 h

11.00 – 11.30 – pozdravne riječi voditeljice i upoznavanje s programom rada
11.30 – 13,00 – Što je „Burn out“? Faze „Burn out“ sindroma – radionica
13.00 – 14.00 – Stanka za ručak
14.00 – 15.30 – Što možete učiniti kako biste izbjegli „Burn out“ sindrom? – radionica
15.30 – 16.00 – stanka za kavu
16.00 – 17.30 – Stres i vještine suočavanja sa stresom – radionica.
17,30 – 18.00 – Stanka za kavu
18.00 – 19.00 – Zaključni dio i evaluacija.

Prijave za sudjelovanje zaprimaju se isključivo putem e-mail adrese Udruženja: uo.nova.gradiska@hok.hr (krajnji rok za prijavu je 29.08.2022.).

Broj sudionika je ograničen. Nakon isteka roka za prijavu u razmatranje će se uzeti svi prijavljeni sudionici, neovisno o redoslijedu slanja prijave.

Pri odabiru sudionika će se voditi računa o jednakoj zastupljenosti po cehovima i kreiranju raznolike grupe s ciljem ostvarivanja bolje dinamike rada. Prednost imaju članovi koji su prethodno već sudjelovali u aktivnostima projekta „OBRTNIK“.

Projekt se sufinancira u visini od 90% sredstvima Brodsko-posavske županije, koja su odobrena u okviru Javnog poziva za financiranje projekata/programa Obrtničke komore Brodsko-posavske županije i Udruženja obrtnika na području Brodsko-posavske županije u 2022. godini. Ukupna vrijednost projekta je 59.953,00 kn.

Sudjelovanje u svim aktivnostima projekta „OBRTNIK“ je za članove Udruženja obrtnika Nova Gradiška besplatno.