Udruženje obrtnika Nova Gradiška

POZIV na RADIONICu: „Leadership“ – trening vođenja i upravljanja – zaštita mentalnog zdravlja obrtnika“- 22.06.2022.

Udruženje obrtnika Nova Gradiška provodi projekt „OBRTNIK“ te poziva sve zainteresirane članove na uključivanje u brojne aktivnosti osigurane projektom.

Projekt obrtnicima omogućava podizanje konkurentnosti i stjecanje novih kompetencija kroz rad na osobnim vještina komunikacije i podnošenja stresa te sudjelovanje na predavanja o aktualnoj tematici iz obrtništva u Novoj Gradiški.

Jedna od aktivnosti projekta je i "LEAD" - TRENING VOĐENJA I UPRAVLJANJA (LEADERSHIP) I PREVENCIJA SAGORIJEVANJA (BURNOUT) U OBRTNIŠTVU

22. lipnja 2022. godine održat će se prva cjelodnevna aktivnost: Modul 1 „Leadership“ – trening vođenja i upravljanja - zaštita mentalnog zdravlja obrtnika“

Početak je u 11.00 sati, a planirani završetak 19.00 sati.

Voditeljica radionice je Marina Bujas, mag. soc. and paed.

Sudjelovanje u svim aktivnostima projekta „OBRTNIK“ je za članove Udruženja obrtnika Nova Gradiška besplatno.

PROGRAM 11.00 – 19.00

  • 11.00 – 11.30 – pozdravne riječi voditeljice i upoznavanje s programom rada.
  • 11.30 – 13,00 – Što je leadership? Tri ključne perspektive leadershipa – radionica.
  • 13.00 – 14.00 – Stanka za ručak.
  • 14.00 – 15.30 – Osobni razvoj. Važnost emocionalne kompetencija u svijetu rada – radionica.
  • 15.30 – 16.00 – stanka za kavu.
  • 16.00 – 17.30 - Pozitivna poslovna komunikacija. Navike uspješnih ljudi – radionica.
  • 17,30 – 18.00 – Stanka
  • 18.00 – 19.00 – Zaključni dio i evaluacija.

Prijave za sudjelovanje zaprimaju se isključivo putem e-mail adrese Udruženja uo.nova.gradiska@hok.hr s krajnjim rokom za prijavu  17.06.2022.

Broj sudionika je ograničen. Nakon isteka roka za prijavu u razmatranje će se uzeti svi prijavljeni sudionici, neovisno o redoslijedu slanja prijave.

Pri odabiru sudionika će se voditi računa o jednakoj zastupljenosti po cehovima i kreiranju raznolike grupe s ciljem ostvarivanja bolje dinamike rada. Prednost  imaju članovi koji su prethodno već sudjelovali u aktivnostima projekta „OBRTNIK“.

Projekt se sufinancira u visini od 90% sredstvima Brodsko-posavske županije, koja su odobrena u okviru Javnog poziva za financiranje projekata/programa Obrtničke komore Brodsko-posavske županije i Udruženja obrtnika na području Brodsko-posavske županije u 2022. godini. Ukupna vrijednost projekta je 59.953,00 kn.

 

Za sve informacije oko projekta obratite se na uo.nova.gradiska@hok.hr