Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Poziv na predstavljanje Mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Slavonski Brod i Udruženje obrtnika Nova Gradiška pozivaju sve zaniteresirane na predstavljanje Mjera aktivne politike zapošljavanja.

Prvo predavanje predviđeno je u srijedu, 01. ožujka 2023. godine u 11.00 sati gdje će se prezentirati Mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,  u Udruženju obrtnika Nova Gradiška, Slavonskih graničara 20 u Novoj Gradiški.

Drugo predavanje na istu tamatiku (Mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje), ali prilagođeno knjigovodstvenim servisima bit će održano 02. ožujka 2023. godine u 11.00 sati u Udruženju obrtnika Nova Gradiška, Slavonskih graničara 20 u Novoj Gradiški.

Nakon održanih prezentacija planirano je vrijeme za pitanja te završetak oko 13.00 sati.

Molimo zainteresirane da se prijave za sudjelovanje na e- mail: Tatjana.Senjic@hzz.hr , najkasnije do ponedjeljka 27. veljače 2023 godine.