Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Poziv na dostavu pisanih ponuda za nabavku ventilokonvektora

Udruženje obrtnika Nova Gradiška objavljuje Javni poziv na dostavu pisanih ponuda  za nabavku ventilokonvektora za potrebe Udruženja obrtnika Nova Gradiška.

Podaci o naručitelju:
Naziv: Udruženje obrtnika Nova Gradiška
Sjedište: Nova Gradiška, Ulica slavonskih graničara 20
OIB: 67175129191
Kontakt - Tel., e-mail: 035/361-763, uo.nova.gradiska@hok.hr

Kriterij za odabir ponude: najniža cijena

Krajnji rok za dostavu ponuda:  22.11.2018. godine do 15,00  sati, bez obzira na način dostave. Ponude stigle nakon naznačenog datuma dostave ponuda – neće se razmatrati.

Način izrade ponude: Ponude se trebaju dostaviti u pisanom obliku, s cijenom ponude u kunama - uključujući sve popuste i davanja (poreze) te troškove montaže, i s navedenim tehničkim specifikacijama nuđenog proizvoda iz kojeg će biti vidljivo da ponuđeni proizvod zadovoljava tražene  tehničke specifikacije.
Ponuđene cijene su fiksne i nepromjenjive.

Način dostave ponude:
- osobno, predajom u uredu Udruženja obrtnika Nova Gradiška ili
- putem  redovne pošte

na adresu: Udruženje obrtnika Nova Gradiška, Ulica Slavonskih graničara 20, 35400 Nova Gradiška, u zatvorenim kovertama s naznakom:
NE OTVARATI – “PONUDA ZA NABAVKU VENTILOKONVEKTORA”.

Napomena: Udruženje obrtnika Nova Gradiška nije obveznik Zakona o javnoj nabavi niti obveznik poreza na dodanu vrijednost. Udruženje obrtnika Nova Gradiška zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu.

Za dodatne informacije možete se obratiti u ured Udruženja obrtnika Nova Gradiška na tel. broj 035/361-763.

Tekst Poziva možete pronaći ovdje - Poziv na dostavu pisanih ponuda za nabavku ventilokonvektora UONG

Datum objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči: 15. studeni 2018. godine.

                                                                                                         Predsjednik
Udruženja obrtnika Nova Gradiška
Tomislav Šimić, v.r.