Udruženje obrtnika Nova Gradiška

POU AMC Nova Gradiška – upisi u programe osposobljavanja za zanimanja njegovatelj/ica, kuhar/ica te maser/ka

Pučko otvoreno učilište AMC Nova Gradiška obavještava sve zainteresirane da se trenutno u njihovoj Ustanovi vrše upisi u programe osposobljavanja za zanimanja njegovatelj/ica, kuhar/ica te maser/ka.

Svim članovima Udruženja obrtnika Nova Gradiška daju 10% popusta na iznose školarina.

Uvjet za upis za sva tri programa je završena najmanje osnovna škola, liječničko uvjerenje o sposobnosti obavljanja poslova te navršenih 18 godina života.

Za više informacija možete se obratiti osobno u Učilište, Kožarska 2, Nova Gradiška ili se prijavite na broj telefona: 035/346-610.

Više o samim programima možete saznati na http://pou-amc.hr/