Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Poslovni adresari – upozorenje!

Hrvatska obrtnička komora upozorava sve svoje članove obrtnike da budu oprezni i da vrlo pažljivo prouče sadržaj ponuda za objavu njihovih podataka u različitim poslovnim adresarima koje im stižu putem elektroničke pošte ili u poštanski sandučić.

Učestali su upiti obrtnika, osobito nedavno registriranih, kojima na adresu obrta stižu dopisi i uplatnice kojima se pozivaju na upis u razne registre kojima porijeklo nije poznato. Radi se o praksi u okviru koje se obrtnicima direktnim pismom nudi upis u poslovni registar (PoslovniRegistar.hr) uz plaćanje naknade na priloženoj uplatnici u visini 200,00 ili 400,00 ili 800,00 kuna. Ta praksa već neko vrijeme postoji u Hrvatskoj i na to je Hrvatska obrtnička komora već upozoravala.

Molimo obratite pažnju da se ne radi o obvezi nego o ponudi koju možete prihvatiti ako vam objava vaših podataka u navedenom registru na Internetu odgovara.

Inače, slične ponude za poslovni adresar najčešće su sročene tako da se čini kako se potvrđuje ispravnost ili se vrši ispravak podataka u bazi podataka koja je predočena kao obavezna. Zapravo se radi o ponudi objave vaših podataka u komercijalnim adresarima uz plaćanje naknade za objavu i to kroz tri godine. U drugom se dijelu traži ovjera unesenih podataka potpisom i pečatom obrtnika, pri čemu je manjim slovima iznad mjesta za potpis i pečat navedeno da tim potpisom i ovjerom obrtnik naručuje objavu svojih podataka, što predstavlja naplatnu uslugu i to za nekoliko godina unaprijed. Naknade su relativno visoke i iznose nekoliko stotina eura godišnje.

Skrećemo pažnju da potpisom i ovjerom ponude dajete izjavu volje o prihvaćanju ponude i narudžbi za uvrštavanje u adresar po ponuđenoj cijeni i uvjetima. Stoga ne potpisujte i ne šaljite dobiveni obrazac natrag pošiljatelju ako niste sigurni da želite naručiti i platiti objavu vaših podataka u ponuđenom adresaru.

Posebno su zbunjujuće ponude za uvrštavanje u „EUROPEAN BUSINESS NUMBER“, jer naziv pogrešno upućuje na zaključak da se radi o europskoj bazi identifikacije za PDV, no za tu svrhu postoji posebna službena baza podataka u koju se upisuje putem Porezne uprave. Obrtnici koji su dobiveni obrazac potpisali bez dovoljno pažnje svjedoče da poslovanje tvrtki ponuditelja nije u skladu s dobrim poslovnim običajima, jer su ubrzo nakon „potvrde ispravnosti podataka“ zaprimili račun za plaćanje naknade za objavu.

U Republici Hrvatskoj do sada smo se s opisanom praksom susreli za adresare tvrtki European City Guide iz Španjolske, Construct DaTa Verlag AG iz Austrije, te švicarskih tvrtki Intercable Verlag, EUCO DANA i NOVACHANNEL, a sada se pojavljuje novi adresar EUROPEAN BUSINESS NUMBER u vlasništvu njemačke tvrtke DAD GmbH. Sličnu praksu primjenjuje i tvrtka iz Meksika koja ponude šalje koristeći kontakte objavljene u katalozima izlagača na međunarodnim sajmovima.

U slučaju nepotpunog razumijevanja ponude i onoga što vam se nudi, osobito na nekom stranom jeziku obratite se stručnoj osobi za pomoć. Savjetodavna služba Hrvatske obrtničke komore vam je na raspolaganju za pomoć i u slučaju kada ste već nehotice potpisali narudžbu i dobili račun. Možete ih kontaktirati pozivom na broj telefona 072 000 026 ili elektroničkom poštom putem portala  http://infos.hok.hr/postavite_pitanje .