Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Porezna reforma – poziv na sudjelovanje u novom e-Savjetovanju

Obavještavamo Vas da su otvorena nova javna savjetovanja o poreznim propisima:

1. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića, koje je dostupno na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=12040

2. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, dostupan na poveznici:  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=12039

3. Nacrt prijedloga zakona i izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, dostupan na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=12032

4. Nacrt prijedloga zakona i izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona, dostupan na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=12028

5. Nacrt prijedloga zakona i izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, dostupan na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=12027

6. Nacrt prijedloga zakona i izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, dostupan na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=12023

7. Nacrt prijedloga zakona i izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama, dostupan na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=12057

8. Nacrt prijedloga zakona i izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza, dostupan na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=12049

Sva navedena savjetovanja otvorena su do 16.10.2019. godine.

Svoje primjedbe možete dostaviti Udruženju obrtnika na uo.nova.gradiska@hok.hr ili direktno na hok@hok.hr , do zaključno 9.10.2019. godine radi objedinjenih objava na web stranici e-Savjetovanja.