Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Pojašnjenje doniranja pekarskih proizvoda

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je 22. prosinca 2015. pojašnjenje odredbi Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje (Narodne novine, br. 119/15) u odnosu na pekarske proizvode.

Spomenuto pojašnjenje prenosimo u cijelosti:

S obzirom na upite i nejasnoće koje se odnose na doniranje pekarskih proizvoda želimo pojasniti kako se na iste primjenjuju odredbe predmetnog Pravilnika:

Važno je naglasiti da se donirati može hrana koja udovoljava propisima o hrani, prvenstveno u pogledu njezine sigurnosti.

Hrana i hrana za životinje može se donirati izravno krajnjim primateljima, a krajnji primatelj je, kako je definirano Zakonom o poljoprivredi (Narodne novine, br. 30/15) osoba u potrebi koja je socijalno ugrožena osoba i/ili osoba pogođena elementarnim nepogodama ili prirodnim katastrofama.

Osobe u potrebi su: korisnici prava u sustavu socijalne skrbi prema Zakonu o socijalnoj skrbi, korisnici novčanih naknada i socijalnih usluga prema općim aktima jedinica lokalne i područne samouprave te osobe za koje se donatoru ili posredniku učine vjerojatnim da se nalaze u potrebi.

Doniranje se može obavljati i putem registriranih posrednika u lancu doniranja hrane. Upisnik registriranih posrednika objavljen je na službenoj stranici Ministarstva poljoprivrede na sljedećoj poveznici: http://www.mps.hr/default.aspx?ID=17576

Važno je naglasiti da se donirati može hrana koja udovoljava propisima o hrani, prvenstveno u pogledu njezine sigurnosti te prije isteka roka trajanja.

S obzirom na karakteristike hrane Uredbom (EU) 1169/2011 hrana se označava ili rokom „upotrijebiti do“ ili datumom minimalne trajnosti koji je definiran kao datum do kojeg hrana zadržava svoja posebna svojstva ako se čuva na pravilan način.

Pekarski proizvodi za koje se podrazumijeva konzumiranje unutar 24 sata od proizvodnje ulaze u skupinu onih proizvoda koji se označavaju datumom minimalne trajnosti, međutim, sukladno navedenoj europskoj Uredbi kao i nacionalnim propisima, izuzeti su od obveze označivanja datumom minimalne trajnosti, bilo da su upakirani ili neupakirani. Iznimka od navedenog su pekarski proizvodi produljene svježine, koji imaju rok trajanja više od jednog dana.

Osim navedenoga, hrana se može donirati i ukoliko nije prikladna za prodaju zbog nedostatka u kvaliteti, pakiranju, označivanju, masi ili drugih sličnih razloga, a koji ne mogu utjecati na njezinu sigurnost.

Osim predmetnog Pravilnika, radi poticanja doniranja hrane (i hrane za životinje), sprječavanja njezinog uništavanja i zaštite okoliša, Ministarstvo financija je u Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 130/15) omogućilo i određene olakšice za donatore hrane. Naime, ukoliko porezni obveznik obavlja doniranje hrane putem posrednika koji je neprofitna pravna osoba koja humanitarnu djelatnost obavlja u skladu s posebnim propisima, doniranje će se smatrati porezno priznatim manjkom dobara pod sljedećim uvjetima:

- ako je hrana (koja podliježe označavanju roka trajnosti datumom „upotrijebiti do“) donirana u razdoblju od najviše tri mjeseca do isteka »upotrijebiti do« datuma, - ako je hrana (koja podliježe označavanju datumom minimalne trajnosti) donirana u razdoblju od najviše tri mjeseca do najmanje sedam dana prije isteka datuma minimalne trajnosti ili - ako nije prikladna za prodaju zbog nedostataka u kvaliteti, pakiranju, označivanju, masi ili drugih sličnih razloga, a koji ne mogu utjecati na sigurnost hrane.

Datum minimalne trajnosti predstavlja datum do kojeg hrana zadržava svoja posebna svojstva ako se čuva na pravilan način, a određuje ga sam proizvođač.

Slijedom navedenog, pekarske proizvode za koje se podrazumijeva konzumiranje unutar 24 sata od proizvodnje nije potrebno označavati datumom minimalne trajnosti, a moguće ih je donirati ili krajem istoga dana kada je izvjesno da neće biti prodani ili sljedećeg dana iz razloga što više neće biti prikladni za prodaju zbog nedostatka kvalitete. Doniranje je moguće obaviti izravno, krajnjem potrošaču, u kojem slučaju se ne smatra porezno priznatim manjkom dobara ili putem registriranih posrednika ukoliko su to neprofitne pravne osobe, kada se isto smatra porezno priznatim manjkom dobara.