Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Podsjetnik članovima na obveze iz Zakona o zaštiti potrošača

Kako bi obrtnici (trgovci) otkloniti eventualne neusklađenosti sa Zakonom o zaštiti potrošača (NN 19/2022 dalje: Zakon) podsjećamo na obveze koje proizlaze iz Zakona s posebnim naglaskom na pisanog prigovor potrošača.

 

Prema Zakonu trgovac je dužan

  • omogućiti potrošaču podnošenje pisanog prigovora u svojim poslovnim prostorijama, putem pošte i elektroničke pošte (članak 10. stavak 1.)

 

  • bez odgađanja u pisanom obliku putem pošte ili elektroničke pošte potvrditi primitak prigovora(članak 10. stavak 3.).

 

  • vidljivo i čitljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora u poslovnim prostorijama i na mrežnoj stranici, ako je uspostavljena (članak 10. stavak 4.)

 

  • u pisanom obliku putem pošte, elektroničke pošte odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora sukladno obavijesti trgovca o načinu podnošenja pisanog prigovora jasno se izjašnjavajući prihvaća li osnovanost prigovora potrošača (članak 10. stavak 6.)

 

  • voditi i čuvati evidenciju pisanih prigovora potrošača na trajnom mediju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora potrošača (članak 10. stavak 7.)

 

Trajni medij je svako sredstvo koje omogućava trgovcu da pohrani informacije koje su njemu namijenjene tako da budu dostupne za kasniju uporabu toliko dugo koliko je potrebno s obzirom na svrhu informacije i koje omogućava nepromijenjenu reprodukciju podataka, kao što je papir, elektronička pošta, CD, DVD, memorijska kartica, memorijski štapić i čvrsti disk računala.

 

Za prekršaje iz čl. 10. st. 1., st. 4., st. 6. i st 7. Zakona kaznit će se trgovac - fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna.

 

U prilogu je  primjer obavijesti trgovca o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača i obrazac o načinu vođenja evidencije pisanih prigovora potrošača.

primjer obavijesti trgovca o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača i obrazac o načinu vođenja evidencije pisanih prigovora potrošača

Foto: pexels.com