Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Podrška u provedbi mjera zaštite na radu

U Zavodu za unapređivanje zaštite na radu, 5. srpnja, održan je sastanak s predstavnicima Hrvatske obrtničke komore i Hrvatske udruge poslodavaca - Udruge malih i srednjih poduzetnika.

U cilju unapređivanja zaštite na radu, pružanja potpore i jednostavnijeg ispunjavanja propisanih obveza u vezi s organiziranjem i provođenjem mjera zaštite na radu mikro i malim poslodavcima putem primjene informatičke aplikacije WebZNR, tvrtka Linija koda d.o.o. i ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu potpisali su sporazum o partnerstvu, kako bi se fizičkim i pravnim osobama koje zapošljavaju do uključivo 49 radnika, bez naknade omogućilo pravo korištenja aplikacije WebZNR. Na sastanku je dogovoreno da će Zavod u suradnji s HUP-om i Hrvatskom obrtničkom komorom, uz sudjelovanje stručnih osoba Linija Koda d.o.o. organizirati predstavljanje i pružanje uputa za rad s aplikacijom WebZNR zainteresiranim poduzetnicima i obrtnicima, na skupovima koji će se održati u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku i Varaždinu.

U daljnjem tijeku sastanka nazočni su upoznati s aktivnostima na razini EU i razvojem internetskog interaktivnog alata OiRA za procjenu rizika, koji omogućava na jednostavan način mikro i malim poslodavcima da primjene postupni proces procjene rizika: od prepoznavanja i ocjenjivanja rizika na mjestu rada do donošenja odluka i provedbe preventivnih aktivnosti do praćenja i izvještavanja. Alat OiRA razvija se u 17 zemalja članica EU, obuhvaćeni su različiti sektori, a do sada su izrađena 123 alata.

Predstavnici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu informirali su prisutne o aktivnostima na izradi prvog OiRA alata za frizersku djelatnost u Hrvatskoj, kao i daljnjim planovima, naglasivši da OiRA alat može biti izuzetno praktičan i koristan mikro i malim poslodavcima, budući da njegovim korištenjem poslodavci postaju odgovorni subjekti, a ne objekti provedbe mjera zaštite na radu uz mogućnost racionalizacije troškova. „Želimo doprinijeti rastu i konkurentnosti mikro i malih poduzeća te obrta, a pritom unapređivati zaštitu na radu.“, rekao je ravnatelj Begović. Predsjednik Ceha frizera i kozmetičara g. Ivica Zanetti podržao je nastojanja ZUZNR i tražio uključenje u radne skupine kod izrade predloženih alata Procjene rizika.