Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Plaćanje poreza i doprinosa kod obrtnika „paušalista“ – podsjetnik

Kako se od 01. siječnja 2020. godine nastavio 4. krug porezne reforme, najavljeno je kako Porezna uprava  više neće izdavati porezna rješenja obveznicima porezna na dohodak koji obavljaju samostalnu djelatnost i porez na dohodak po toj osnovi plaćaju u paušalnoj svoti te će brigu o adekvatnom podmirivanju svojih obveza na ime poreza  na dohodak i prireza morati voditi sami  obveznici prema podacima iz godišnjeg izvješća PO-SD ili će platiti knjigovođi da to odradi umjesto njih.

 

 

 

 

Godišnji paušalni porez na dohodak utvrđuje se u pet razina, sukladno tablici u nastavku:

Ostvareni ukupni primitci Godišnja porezna osnovica Godišnji paušalni porez na dohodak Mjesečni paušalni porez na dohodak(bez prireza)
Od 0,00 do 85.000,00 12.750,00 1.530,00 127,50
Od 85.000,01 do 115.000,00 17.250,00 2.070,00 172,50
Od 115.000.01 do 149.500,00 22.425,00 2.691,00 224,25
Od 149.500,01 do 230.000,00 34.500,00 4.140,00 345,00
Od 230.000,01 do 300.000,00 45.000,00 5.400,00 450,00

 

Mjesečni paušalni porez na dohodak uvećava se za stopu prireza općine / grada prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu obrtnika.

Paušalni porez na dohodak i prirez plaćaju se tromjesečno na račun poreza na dohodak grada / općine prema prebivalištu (boravištu) poreznog obveznika, i to do posljednjeg dana svakog tromjesečja, u svoti koja je jednaka umnošku broja mjeseci tromjesečja za koje je utvrđena obveza te utvrđenoga mjesečnog paušalnog poreza i prireza.

Rokovi plaćanja paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak su:

I.tromjesečje - do 31. ožujka
II.tromjesečje - do 30. lipnja
III. tromjesečje - do 30. rujna
IV.tromjesečje - do 31. prosinca

Podatci za uplatu poreza i prireza:

Model uplate Brojčana oznaka
HR68 1449 – OIB fizičke osobe

 

Porezni obveznici koji plaćaju paušalni porez na dohodak od samostalne djelatnosti obrta, koja im je osnovno zanimanje te su po toj osnovi prijavljeni na obvezna osiguranja, dužni su plaćati doprinose po utvrđenoj mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa, koja za 2020. godinu iznosi 3.496,80 kn.

Uplatne račune za doprinose, sukladno Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2020. godini te iznose mjesečnih doprinosa možete pogledati u privitku. Doprinosi se plaćaju do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.
Plaćanje doprinosa za obrtnika paušalistu