Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Pažljivo s upisom u poslovne adresare!

Hrvatska obrtnička komora upozorava članove obrtnike da budu oprezni i vrlo pažljivo prouče sadržaj ponuda za objavu njihovih podataka u različitim poslovnim adresarima za koje im pristigne ponuda putem pošte ili putem elektronske pošte.

Ponude za poslovni adresar najčešće su sročene tako da se čini kako se potvrđuje ispravnost ili se vrši ispravak podataka u bazi podataka koja je predočena kao obavezna. Zapravo je riječ o ponudi objave vaših podataka u komercijalnim adresarima uz plaćanje naknade za objavu i to kroz tri godine. U drugom se dijelu traži ovjera unesenih podataka potpisom i pečatom obrtnika, pri čemu je manjim slovima iznad mjesta za potpis i pečat navedeno da tim potpisom i ovjerom obrtnik naručuje objavu svojih podataka, što predstavlja naplatnu uslugu i to za nekoliko godina unaprijed. Naknade su relativno visoke i iznose nekoliko stotina eura godišnje.

Skrećemo pažnju da potpisom i ovjerom ponude dajete izjavu volje o prihvaćanju ponude i narudžbi za uvrštavanje u adresar po ponuđenoj cijeni i uvjetima. Stoga ne potpisujte i ne šaljite dobiveni obrazac natrag pošiljatelju ako niste sigurni da želite naručiti platiti objavu vaših podataka u ponuđenom adresaru i za to platiti traženu cijenu.

Posebno su zbunjujuće ponude za uvrštavanje u „EUROPEAN BUSINESS NUMBER“, jer nazivom pogrešno upućuje na zaključak se radi o europskoj bazi identifikacije za PDV, no za tu svrhu postoji posebna službena baza podataka u koju se upisuje putem Porezne uprave.

Obrtnici koji su dobiveni obrazac potpisali bez dovoljno pažnje svjedoče da poslovanje tvrtki ponuditelja nije u skladu s dobrim poslovnim običajima, jer su ubrzo nakon „potvrde ispravnosti podataka“ zaprimili račun za plaćanje naknade za objavu.

U Republici Hrvatskoj do sada smo se s opisanom praksom susreli za adresare tvrtki European City Guide iz Španjolske, Construct DaTa Verlag AG iz Austrije, te švicarskih tvrtki Intercable Verlag, EUCO DANA i NOVACHANNEL, a sada se pojavljuje novi adresar EUROPEAN BUSINESS NUMBER u vlasništvu njemačke tvrtke DAD GmbH.

Sličnu praksu primjenjuje i tvrtka iz Meksika koja ponude šalje koristeći kontakte objavljene u katalozima izlagača na međunarodnim sajmovima.

Posebno ukazujemo na sličnu praksu koja već neko vrijeme postoji i u Hrvatskoj, a posljednjih se dana ponovno aktivira te se obrtnicima direktnim pismom nudi upis u poslovni registar uz plaćanje naknade na priloženoj uplatnici u visini 200,00 ili 400,00 ili 800,00 kuna.

Molimo obratite pažnju da se ni u jednom od opisanih slučajeva ne radi o obvezi nego o ponudi koju možete prihvatiti ako Vam objava na Internetu odgovora, ali nemate nikakvu obvezu prihvatiti ponuđeno niti objavljivati svoje podatke.

U slučaju nepotpunog razumijevanja ponude i onoga što Vam se nudi, osobito na nekom stranom jeziku, obratite se nekoj stručnoj osobi za pomoć, a na raspolaganju Vam je i Savjetodavna služba Hrvatske obrtničke komore i za slučajeve da ste već nehotice potpisali narudžbu i dobili račun. Možete ih kontaktirati pozivom na broj telefona 072 000 026 ili elektroničkom poštom putem portala http://infos.hok.hr/postavite_pitanje