Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Parlament donio novi propis o zabrani zavaravajućih informacija o proizvodima

Europski parlament prošlog je tjedna donio direktivu koja će poboljšati označivanje proizvoda i zabraniti upotrebu zavaravajućih tvrdnji o prihvatljivosti za okoliš. Direktivom se na popis zabranjenih poslovnih praksi u Europskoj uniji dodaje takozvani manipulativni zeleni marketing i strategije povezane s prijevremenim zastarijevanjem proizvoda. Na taj se način nastoji zaštititi potrošače od zavaravajućih marketinških praksi i pomoći im da donose informirane odluke pri kupnji.

Tvrdnja da je proizvod održiv i prihvatljiv za okoliš (takozvana „zelena tvrdnja“) postala je faktor konkurentnosti s obzirom na to da „zeleni proizvodi“ bilježe sve veći rast u odnosu na standardne proizvode. Ako proizvodi ili usluge nisu ekološki prihvatljivi kao što je predstavljeno, potrošači se dovode u zabludu te se sprečava smanjenje negativnih utjecaja na okoliš.

Novim se pravilima uvodi red u označivanje proizvoda zabranom upotrebe općih tvrdnji o prihvatljivosti za okoliš - „prihvatljiv za okoliš”, „prirodan”, „biorazgradiv”, „klimatski neutralan” i „ekološki” - bez dokaza. Reguliraju se i oznake održivosti; ubuduće će u EU-u biti dopuštene samo oznake održivosti koje su uvela javna tijela ili se temelje na službenim programima certificiranja.

Drugi je važan cilj nove direktive usmjeriti pozornost proizvođača i potrošača na trajnost proizvoda. U budućnosti će informacije o jamstvu morati biti vidljivije, a uvodi se i nova usklađena oznaka kako bi se istaknuli proizvodi s duljim jamstvenim rokom. Zabranjuju se neutemeljene tvrdnje o trajnosti (npr. da će stroj za pranje rublja izdržati 5000 ciklusa pranja ako to nije istina), upozorenja za zamjenu potrošnog materijala prije nego što je to istinski nužno (što je npr. često slučaj kod pisača) i neistinite tvrdnje da se proizvodi mogu popraviti.

Nova direktiva trebala bi biti komplementarna Direktivi o tvrdnjama o prihvatljivosti za okoliš o kojoj trenutačno raspravljaju parlamentarni odbori, a cilj joj je utvrditi jedinstveni skup pravila kojima se uređuju tvrdnje o okolišu i tako doprinijeti čistom i klimatski neutralnom gospodarstvu Unije, zaštititi potrošače i poduzeća od manipulativnog zelenog marketinga te poduprijeti konkurentnost poduzeća koja ulažu u ekološku održivost svojih proizvoda i usluga, posebno onih koja posluju prekogranično te su opterećena zahtjevima različitih nacionalnih propisa.

Direktivu još treba usvojiti Vijeće, nakon čega će biti objavljena u Službenom listu EU-a, a države članice imat će 24 mjeseca da je prenesu u nacionalno pravo.

Novoj Direktivi Europskog parlamenta o jačanju položaja potrošača zaštitom od nepoštenih praksi možete pristupiti ovdje.

Foto: europa.eu